UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 7

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 7
           ค่ำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
🎀ของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา

นักบุญอันตนเป็นคนมีจิตใจร้อนรน อยู่คณะฟรังซิสกัน ซึ่งก็เป็นคณะภิกขาจาร เป็นคณะขอทาน เดินทางไปเรื่อย ไม่ต้องมีอะไรเยอะ ซึ่งบัดนี้ก็มาถึงประเทศไทยด้วย นักบุญอันตนเมื่อเข้ามาเป็นนักบวชอยากจะไปแพร่ธรรมที่อัฟริกาก็รู้อยู่ว่าที่นั้นมันแล้ง มันร้อน มันลำบาก แต่ก็อยากให้คนรู้จักพระเจ้า เพราะฉะนั้นอุปสรรค ความยากลำบากขวางกั้น ท่านท่านได้เดินทางไปจริง แต่สมัยก่อนเดินทางโดยเรือเรือก็ไปเจอพายุอับปางจึงไม่ได้ไป จึงแพร่ธรรมอยู่ในอิตาลี อยู่ที่ไหนก็แพร่ธรรมได้ อยากให้คนรู้จักพระเจ้า

ที่จริงในโลกของเรามีผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมาย ประเทศไทยก็เช่นกัน คนไม่ต้องมาหานักบุญอันตนก็ได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ที่คนอื่นเขาแสวงหา ที่เขาเรียกว่าสายมู คือตรงไหนไหว้แล้วรวย ไหว้แล้วกิจการเจริญเติบโตก็ไปไว้ได้หมด แต่ไม่มีคำสอน ศาสนา จึงต่างจากสิ่งเหล่านี้ คือคำสอนที่สูงกว่า สอนให้คนจิตใจที่มีอิสระ เป็นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ที่จริงคนที่มาแล้วขอ ขอเพื่อตนเอง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด โดยเฉพาะคนที่ลำบาก คนยากจน เจ็บไข้ได้ป่วย กำลังถูกรังแก กำลังเป็นทุกข์ ก็สามารถที่จะวอนขอได้ และนักบุญอันตนก็พร้อมที่จะรับฟังเรา เพราะพระเจ้าประทานนักบุญอันตนมาให้กับเรา เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เก่งในการสอนและการทำอัศจรรย์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนพระเยซูเจ้าทรงกระทำ

พระเยซูเจ้าก็ทรงช่วยเหลือคนยากจนคนที่เจ็บ คนที่ป่วย คนที่กำลังร้องไห้ คนที่เป็นทุกข์ เสียใจ พระเยซูเจ้าก็ไปบรรเทาทุกข์ตามที่พระองค์พบ แต่พระองค์ไม่ละเลยที่จะสอนคนเพื่อจะให้คลายจากความเห็นแก่ตัว เมื่อเราขอพระเจ้ามากไปเรื่อย ๆ อาจทำให้เรากลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว กดดันพระเยซูเจ้า กดดันนักบุญอันตน ขอองค์นี้ไม่ได้ ก็ไปขอองค์ใหม่ มันจะเป็นไปได้หรือ ไม่อย่างนี้เรียกว่า เราอยู่ในระดับสายมู คริสตชนหลายคนก็อยู่ระดับสายมู

วันนี้ฟังดี ๆ พระวรสารพูดอย่างต่อเนื่อง พระเยซูเจ้ากำลังสอนยกระดับจิตใจของเรา อย่าเป็นคนที่ล่วงประเวณี คือ ทำผิด และที่น่าสังเกตก็คือถ้าสาเหตุที่ให้เราทำบาป พระเยซูเจ้าบอกให้เราตัดสาเหตุนั้นเลย ยอมเสียอวัยวะที่สำคัญ ถ้ามือของเราเป็นเหตุให้เราทำบาปแทนที่จะช่วยเหลือคนอื่น ถ้าตาของเราเป็นเหตุให้เราทำบาปแทนที่จะมองอะไรที่เกิดประโยชน์กลับทำบาป ตัดซะเลย ในที่นี้ไม่มีใครตาบอดใช่ไหมเราต้องขอบคุณพระเจ้าตาของเราสองข้าง เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราต้องดู ต้องดูในสิ่งที่ดีทุกวันนี้เราดูอะไร ดูแล้วจิตใจเราดีขึ้น ๆ ถ้าดูแล้วไม่ดี ควักลูกตาไปทิ้งเลย มันทำให้เราทำบาปตลอดเวลา แล้วตาเป็นประตู ดูแล้วและมันส่งไปที่ใจ ตาดูแล้วและมันส่งไปที่สมอง แล้วเกิดการกระทำ ใช้มือใช้เท้าของเราทำบาป พี่น้อง ใช้ตาดูอะไรแล้วมีความสุขบ้าง เราต้องรับผิดชอบนะ เพราะมันเป็นประตูสำคัญ ถ้าเราดูสิ่งที่เก็บสะสมในจิตใจของเราเป็นคุณธรรมที่งอกงาม ถ้าเราดูสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นความรุนแรงตกตะกอนในจิตใจแล้วพฤติกรรมของเราก็จะคล้ายกับสิ่งที่เราดู

เรื่องทุกเรื่องที่เกิดก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถ้าถามว่า ถ้าเราไปดูในคุก มีคนพุทธ คนมุสลิม คนคริสต์ คำตอบคือ มี ถ้าถามว่า แล้วในคุกมีคนตาบอดไหม ไม่มี มีแต่คนตาดีทั้งนั้น ทำผิด ติดคุก เพราะฉะนั้น ตาก็เป็นส่วนหนึ่งนะ ถ้าคนตาบอดมักน้อย ไม่อยากได้ ไม่อยากเด่น ไม่อยากขโมยไม่อยากไปทำผิดอะไรกับใคร แต่พอตาดี มันเห็นเยอะความโลภ ความปรารถนา ความอิจฉา ร้อนรนมันมีเยอะก็เร่งเร้าจิตใ สุดท้ายก็ทำผิด ติดคุกไป นี่เป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าสอนเราให้เรารับผิดชอบตาของเรา ขอบคุณพระเจ้า ที่ตายังดีและยังมองเห็นได้แต่นั่นอาจจะเป็นพระพรและเป็นคำสาปสำหรับเรา

วันนี้ขอให้ท่านนักบุญอันตน ที่ท่านรับผิดชอบเรื่องปากของท่าน ท่านใช้ปากของท่านเทศน์ดี วันนี้ขอให้ท่านนักบุญอันตนช่วยเราทุกคนขอให้เราเป็นคนตาดี เห็นสัจธรรมเห็นคุณงามความดี เห็นแต่เรื่องดี ๆในการชโลมใจของเราให้ดีขึ้นขอให้ชีวิตของเราดีขึ้นพร้อมกับคำเสนอของนักบุญอันตนใครมาขอ ขอให้ได้รับ แต่ขอให้สิ่งที่เราขอ อย่าไปเติมความเห็นแก่ตัวของเรา อย่าไปเติมทำให้เราไม่เห็นหัวคนอื่นขอให้ทุกสิ่งเป็นการปัดเป่า ความทุกข์ยากของพี่น้อง ทางร่างกายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ด้านความสัมพันธ์ ด้านเจริญชีวิต ขอให้ทุกอย่างก้าวหน้า ขอนักบุญอันตนอวยพรพี่น้องทุกท่าน

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก