UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

     การอุ้มบุญ หมายถึง การให้หญิงอื่นอุ้มท้องแทนคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีบุตรได้ (และอยากจะมี) โดย
- นำเชื้อของฝ่ายชาย (พ่อ) กับไข่ของฝ่ายหญิง (แม่) มาผสมกันในห้องทดลอง แล้วจึงฉีดเข้าในมดลูกของหญิงที่จะอุ้มบุญ
- นำเชื้อของฝ่ายชาย (พ่อ) กับไข่ของหญิงที่จะอุ้มบุญมาผสมกัน แล้วฉีดฝังในมดลูกของหญิงที่จะอุ้มบุญ

แนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิก
    +  บุตรต้องเกิดจากความรักของสามีภรรยาที่แสดงออกผ่านทางเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติ  ไม่ต้องพึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
    +  คู่สามีภรรยาควรน้อมรับพระประสงค์ของพระ ทั้งในกรณีมีบุตร และกรณีที่ไม่สามารถมีบุตรได้
    การอุ้มบุญ  จึงเป็นการให้กำเนิดบุตรโดยใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือ  มิใช่เกิดจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติของคู่สามีภรรยา และการตั้งครรภ์ก็จ้างวานหรือขอร้องให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
ผลที่ตามมา

-    ถ้าน้ำเชื้อเป็นของฝ่ายชาย (พ่อ) กับไข่ของฝ่ายหญิง (แม่) ด้านพันธุกรรมเด็กที่เกิดมาเป็นลูกของสามีภรรยาคู่นี้  แต่ด้านการหล่อหลอมเลี้ยงดูในครรภ์เป็นของหญิงที่อุ้มบุญ

-    ถ้าน้ำเชื้อเป็นของฝ่ายชาย (พ่อ) กับไข่ของหญิงที่จะอุ้มบุญ  ด้านพันธุกรรมเด็กที่เกิดมาเป็นลูกของฝ่ายชาย (พ่อ) กับหญิงที่อุ้มบุญ  เมื่อคลอดออกมาเด็กเป็นลูกของฝ่ายชาย (พ่อ) และฝ่ายหญิง (แม่)  กรณีนี้ หญิงที่อุ้มบุญเป็นแม่ทั้งด้านพันธุกรรมและการหล่อหลอมเลี้ยงดูในครรภ์ด้วย

-    ถ้าน้ำเชื้อเป็นของชายคนหนึ่ง (ใครก็ไม่รู้) กับไข่ของหญิงคนหนึ่ง (ใครก็ไม่รู้)  เด็กที่เกิดมาเป็นลูกของชายคนนั้น กับหญิงคนนั้น (ใครก็ไม่รู้)  ด้านการหล่อหลอมเลี้ยงดูในครรภ์เป็นของหญิงอุ้มบุญ  เมื่อเด็กคลอดออกมาเป็นลูกของสามีภรรยาที่ต้องการมีลูก

    กรณีแบบนี้  เด็กที่เกิดมาทราบที่มาที่ไปของเขา  เขาจะรู้สึกอย่างไร  มันเป็นการสร้างแผลในใจให้เด็กนั้นหรือไม่?  น่าคิด น่าไตร่ตรองนะ  สิ่งที่พระเจ้าให้มานั้นเหมาะสมแล้ว  พระประสงค์ของพระมีคุณค่าเสมอในชีวิตของเรา  น้อมรับเถิด...
  (จากคอลัมน์ ถามมา-ตอบให้ สารสังฆมณฑลราชบุรี ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2017 )

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ในสัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี
ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022 เวลา 22.55 น. ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี สิริอายุ...
ฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร่วมด้วยคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเทพรัตน์...
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง...
ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 📸...
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน...
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ วันพฤหัสบดีที่...
การฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2022 ณ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์(มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ...
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022
ที่ สร.152/2022สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" (กจ. 1:8)
ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม
ที่ สร.151/2022เรื่อง ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก