Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03754919
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
8428
6200
8428
141659
185051
3754919
Your IP: 3.80.5.103
2021-06-20 19:54

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
กำหนดวันฉลองวัดของสังฆมณฑลราชบุรี
ประจำปีการศึกษา 2564/2021

เดือนพฤษภาคม 
 9 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม (ฉลองภายในเวลาเย็น)
23 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
30 บ้านเบธานี (ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยม)

เดือนมิถุนายน
13 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
20 วัดพระเมตตา ไทรงาม

27 วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง

เดือนกรกฏาคม
 4 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
10 วัดนักบุญเบเนดิกต์ โป่งยอ (ฉลองวันเสาร์)
18 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
24 วัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี (ฉลองวันเสาร์)


เดือนสิงหาคม
  1 วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
  8 อารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
15 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

22 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

เดือนกันยายน
  5 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
12 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
26
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

เดือนตุลาคม
 3 วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
10 วัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล
24 วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า

เดือนพฤศจิกายน
  7 วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว

21 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
28 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง

เดือนธันวาคม
  5 วัดน้อยบ้านเณรเล็ก ราชบุรี
12 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม


ปี พ.ศ. 2565 / ค.ศ.2022
เดือนมกราคม

 8 วัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ (ฉลองวันเสาร์)
 9 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน
16 วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก
23 วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย
30 วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

เดือนกุมภาพันธ์
 5 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี หาดแตง (วันเสาร์)
13 วัดแม่พระเมืองลูร์ด ท่าเรือ

20 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
27 วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแด

เดือนมีนาคม
13 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง


** วันกตัญญู พระสังฆราชชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ คุณพ่อสิทธิพล  พานิชอุดม  คุณพ่อจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ ครบ 65 ปี
                คุณพ่อวัชระ  พฤกษาโรจนกุล ครบบวช 25 ปี (วันบวช 8 ธันวาคม 1996)

 
    ส่งเสริมความศรัทธาต่อแม่พระ ทุกค่ำวันที่ 24 ของเดือน ที่วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์