UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เศรษฐีกับลาซารัส"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(C)วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 ก. ความสำคัญ 1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้รู้จักใช้ทรัพย์สิน ความสามารถ...
"ทำสิ่งเล็ก ๆ ด้วยความรัก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022 ก....
"สูญหายและหาพบ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2022 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์...
ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ...
พิธีปลงศพ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์
พิธีปลงศพ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2022 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ บาร์นาบัส ประเชียร นันทพรพิสุทธิ์(บิดาของคุณพ่อธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์)ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์เมื่อเวลา 17:04 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2022ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ มาร์การีตา มณี สารสุข
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์การีตา มณี สารสุข (มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง...
ศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง ยกเลิกการยกเว้น (Dispensation) จากพันธการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณของคริสตชน
ที่ สร.137/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง ยกเลิกการยกเว้น (Dispensation) จากพันธการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณของคริสตชนและงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ที่ สร. 120/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก