UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

อนุสรณ์สถานบ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง
บ้านเณรแม่พระนิรมล บางนกแขวก
ศูนย์อบรมบุคลากรสังฆมณฑลราชบุรี

SS. CORDIS JESU
DOMUS NOVA IN ANTIQUA SEDE

บ้านพระหฤทัย บางนกแขวกบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก

อัตราค่าบริการบ้านพระหฤทัย
ค่าห้องประชุม ครึ่งวัน (8.00 - 12.00 น.) 2,000 บาท
ค่าห้องประชุม เต็มวัน (8.00 - 16.00 น.) 3,000 บาท
ค่าห้องประชุม สำหรับกลุ่มที่ใช้บริการห้องพัก วันละ 2,000 บาท
ค่าห้องพัก เตียงคู่ ( 2 ท่าน) ห้องละ 700 บาท
ค่าห้องพัก รวม (6 ท่าน) ห้องละ 1,500 บาท
ค่าบริการสถานที่จัดงานภายนอกอาคาร ครั้งละ 2,000 บาท

ค่าบริการอาหาร (บริการอาหารเฉพาะแขกที่มาเป็นกลุ่ม)
อาหารเช้า ท่านละ 100 บาท
อาหารเที่ยง ท่านละ 150 บาท
อาหารเย็น ท่านละ 150 บาท
อาหารว่าง ต่อมื้อ ท่านละ 30 บาท

* หมายเหตุ ค่าอาหารขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้รับบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Update 22-02-2022)

 >>>>> Download Brochure <<<<<

 

บ้านพระหฤทัย
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จองที่พักได้ที่ สำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
โทร. 096-172-8794
Line id: ratchaburicuria
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ตาบอด ตาดี"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต(A)วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 ก. ความสำคัญ 1.สัปดาห์ที่สี่เทศกาลมหาพรตนี้เรียกว่า...
"น้ำทรงชีวิต"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต (A)วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023 ก. ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้เน้นเรื่อง...
"จงเปลี่ยนแปลง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (A)วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์ลูเซีย อารี ม่วงโมรี
ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์ลูเซีย อารี ม่วงโมรี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2023 เวลา 05.30 น. ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี สิริอายุ...
ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2023 พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี...
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญอังเยลา...
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (พิธีโปรดศีลเจิมแด่ผู้สูงอายุและผู้มีความประสงค์)...
ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023...
ชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการเพื่อผู้รับเจิมถวายตน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคณะคามิลเลียน เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4...
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี
ชุมนุมยุวธรรมทูตและวันพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ....
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 27" พระเยซูเจ้า ต้นแบบครูคาทอลิก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ ลสร. 009/2022เรื่อง การถวายบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก