UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ชำระพระวิหารใจ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
"ชำระพระวิหารใจ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
ก.ความสำคัญ
         บทอ่านทั้งสามในวันนี้สอนเราว่าเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาพิเศษสุดเพื่อการชำระพระวิหารแห่งจิตใจของเราและเพื่อถวายใจของเราให้พระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังสอนว่าเรารักษาบรรยากาศในวัดของเราให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสมกับการเป็น “บ้านของพระเจ้า” และสถานที่เพื่อการถวายบูชานมัสการพระเจ้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

     1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 20:1-3, 7-8,12-17) สอนเราว่าพระบัญญัติ 10 ประการหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางศาสนาและชีวิตจิตของเรา พระบัญญัติไม่จำกัดอิสรภาพของเรา แต่ช่วยเราให้รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

      2.บทอ่านที่สอง (1 คร. 1:22-25) เตือนเราว่าเราต้องชื่นชม เรื่อง การรับทรมานและความตายบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า เรื่องที่คนอื่น ๆ เห็นว่า “โง่เขลา” และปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก เพราะ “ความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์”

      3.พระวรสาร (ยน. 2:13-25) วันนี้พระวรสารนำเสนอเรื่องดราม่าของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงชำระพระวิหารให้ศักดิ์สิทธิ์ โดนทรงขับไล่บรรดาพ่อค้า นายทุนและผู้รับแลกเงิน และทำนายล่วงหน้าถึงความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์ วิหารที่ “วุ่นวาย” ด้วยการค้าขายสัตว์และเล่ห์เหลี่ยมในการค้า การคดโกง การเอารัดเอาเปรียบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนด้วยลงโทษอย่างรุนแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ค.ปฏิบัติ

    1. “ตรวจสอบใจ” ใจของเราคือพระวิหารของพระเจ้า ดังนั้นมหาพรตนี้ให้เราได้ตรวจสอบหัวใจของเรา ว่าอะไรที่ไม่เหมาะสม หรือที่ผิดต่อพระบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าในเรื่องใดหรือไม่ ให้เราวอนขออภัยจากพระเจ้าและพระองค์ทรงชำระล้างบาปของเรา ด้วยการเข้ารับศีลอภัยบาป การสวดบทแสดงความทุกข์ การเป็นทุกข์เสียใจ การชดเชยบาป และเริ่มต้นชีวิตใหม่

    2. “ทำวัดให้ศักดิ์สิทธิ์” รักษาบรรยากาศภายในวัดของเราให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง ตั้งแต่ การแต่งกาย การเริ่มเข้าสู่ภายในวัดด้วยความสำรวม การร่วมพิธีด้วยความศรัทธา ฯลฯ

    3. “ไม่ศรัทธาแบบพ่อค้า” ศรัทธาไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการมอบใจให้พระเจ้า ไม่สวดภาวนาหรือการปฏิบัติกิจศรัทธาเพื่อหวังผลแบบธุรกิจ หรือทำบุญเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง แต่ต้องทำด้วยความรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

 

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ