UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ยอมลำบากเพื่อผู้อื่นบ้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
"ยอมลำบากเพื่อผู้อื่นบ้าง"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021
ก.ความสำคัญ
     1.บทอ่านทั้งสามในวันนี้เน้นเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อเข้ารับความทุกข์ทรมานและความตายด้วยความเต็มใจ โดยที่นักบุญเปาโลใช้คำว่า “นอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” และนักบุญยอห์นพูดถึง “การถูกยกขึ้น” และ “พระสิริรุ่งโรจน์”  


    2.บทอ่านเชิญชวนเราให้คิดถึงพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปที่ทรงสัญญาไว้เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะของบุตรแห่งมนุษย์” โดยการมอบถวายชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น
    3.เราก็เช่นกัน ถ้าเราต้องการที่จะได้รับสวรรค์เป็นรางวัล เราจะต้องตายต่อตัวเองโดยนอบน้อมด้วยความรัก อุทิศชีวิตของเราเพื่อรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 31:31-34) ประกาศกเยเรมีย์อธิบายว่าพระเจ้าทรงใช้พันธสัญญาใหม่ คือ “การคือให้อภัย” มาแทนที่พันธสัญญาเดิม คือ “การตัดสินพิพากษา” พันธสัญญาที่ทรงฟื้นฟูใหม่นี้สำเร็จริบูรณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางความตายและการกลับฟื้นคืนชีพ

    2.บทอ่านที่สอง (ฮบ. 5:7-9) นักบุญเปาโลบอกชาวฮีบรูว่าโดยผ่านทางความทุกข์ทรมานและความตาย ด้วยความนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงก่อตั้งพันธสัญญาใหม่ โดยใช้ภาพเปรียบเทียบของ “เมล็ดข้าวที่ต้องตาย” และ “สละชีวิต” ซึ่งพระเยซูทรงสอนบทเรียนที่นักบุญเปาโลได้นำมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  

    3.พระวรสาร (ยน. 12:20-33) ได้พูดถึงความลำบากใจที่จะต้องยอมรับถ้วยแห่งความทุกข์ทรมานในเปิดฉากประเดิมพันธสัญญาใหม่และนิรันดร์ อย่างไรก็ตามพระเยซูก็ทรงยอมรับไม้กางเขนเพื่อ “เวลา” ที่มาถึงของการก้าวเข้าไปรับความทรมานและความตาย การกลับคืนชีพ และการได้รับการยกขึ้นสู่เกียรติยศ พระเยซูยังทรงยอมรับว่าเวลาที่มาถึงเป็นหนทางแห่งพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบิดาเจ้าสวรรค์และร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบิดาของพระองค์ นอกจากนั้นยังเป็นหนทางที่จะนำเรามนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดของพระเจ้าด้วย ที่สุด “การถูกยกขึ้น” บนไม้กางเขน การกลับฟื้นคืนชีพ การเสด็จสู่สวรรค์เป็นหลักประกันให้ชีวิตของเราทุกคนที่จะได้รับเกียรติยศเช่นเดียวกัน ถ้าเรายอมรับแบบไม้กางเขนของเรา

ค.ปฏิบัติ

     1. “ยอมลำบากเพื่อผู้อื่น” วันนี้พระวรสารสอนเราว่าชีวิตใหม่และนิรันดร์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก่อต่อเมื่อเราได้ “ตายต่อตัวเอง” คือ การนอบน้อม ความทุกข์ทรมาน และการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนกับเกลือที่หลอมละลายอยู่ในน้ำ เทียนที่ให้แสงสว่างโดยการเผาไหม้ตนเอง หอยมุกที่ผลิตไข่มุกเม็ดงามโดยเปลี่ยนเม็ดทรายด้วยความเจ็บปวดในระยะเวลาที่ยาวนาน พ่อแม่ที่ยอมเสียสละเพื่อลูก ๆ จะได้กินดีอยู่ดี ให้เราภาวนาเพื่อเราจะได้เสียสละตนเอง เป็นต้นในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้

    2. “คิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้น” ปกติเมื่อเราจะทำอะไร เรามักจะคิดถึงตนเองก่อน ช่วงมหาพรตนี้ขอให้เราคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้น ให้โอกาสคนอื่นได้เลือก ได้กิน ได้ใช้ก่อน เป็นต้นกับบุคคลที่ขาดโอกาสมากกว่าตัวของเรา

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ