UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"แห่ใบลาน" ข่าวดีอาทิตย์พระทรมาน (ปีB)
"แห่ใบลาน"

ข่าวดีอาทิตย์พระทรมาน (ปีB)
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021
ก.ความสำคัญ
    1. พระศาสนจักรฉลองสัปดาห์ที่หกในเทศกาลมหาพรต ที่เรียกว่า อาทิตย์พระทรมานและอาทิตย์แห่ใบลาน นี่เป็นเวลาของปีที่เราจะได้หยุดเพื่อระลึกถึงและทบทวนชีวิตถึงเหตุการณ์ที่ช่วยเราให้ได้รับความรอดพ้นและการไถ่บาป

    2. เราระลึกถึงและทบทวนในระหว่างสัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า แต่เป็นความตายและการกลับคืนชีพของเราเองในพระเยซูเจ้าด้วย ซึ่งจะส่งผลเพื่อการบำบัดเยียวยา การกลับคืนดี และการไถ่บาปความผิดของเรา ขอให้เราเข้ามีส่วนร่วมในพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยเราให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและลุ่มลึก เพิ่มความเชื่อของเรา และช่วยทำให้ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

    3. พิธีกรรมวันนี้เชื่อมโยงช่วงเวลาที่ขัดแย้งตรงกันข้าม หนึ่งคือพระสิริรุ่งโรจน์ อีกด้านหนึ่งคือพระทรมาน คือ การต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม และเรื่องราวการถูกทดลอง ทรมานและความตายบนไม้กางเขนและการถูกฝังไว้ในคูหา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 50:4-7) บทอ่านจากประกาศกอิสยาห์วันนี้เป็นบทเพลงของผู้รับใช้ที่ฉายแสงให้เห็นชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า เช่น พูดให้กำลัง รับฟัง อดทน ฯลฯ

    2.บทอ่านที่สอง (ฟป. 2:6-11) นำเสนอบทสรรเสริญเก่าแก่ของคริสตชนในยุคเริ่มแรกเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ว่าพระเยซูเจ้าคือใครและพันธกิจการช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและความตายได้อย่างไร

    3.พระวรสาร (มก. 15:1-39) ภาคแรกบรรยายถึงการต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์พร้อมกับศิษย์เดินทางเข้ามาเป็นระยะทางร่วม 3 ก.มจากภูเขามะกอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในภาคที่สองเราได้รับฟังเรื่องพระทรมานขอพระเยซูตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราถูกท้าทายให้ตรวจสอบชีวิตของเราเองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้า เช่น เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ยูดาสผู้ทรยศ เฮโรดผู้เยาะเย้ยพระเยซู ปีลาตผู้ที่ปฎิบัติตัวตรงข้ามกับมโนธรรมของตนเองโดยตัดสินประหารพระเยซูบนไม้กางเขน และบรรดาผู้นำประชาชนที่รักษาตำแหน่งของตนในการกำจัดพระเยซู.

 

ค.ปฏิบัติ

โอกาสนี้ขอให้เราพิจารณาตนเองด้วยการตอบ "คำถาม 5 ประการ" นี้
    1. พระเยซูเจ้าทรงร้องไห้เพราะบาปความผิดของฉันเหมือนกับที่พระองค์ทรงร้องไห้เมื่อเห็นชาวเยรูซาเล็มในตอนเริ่มต้นของการแห่ใบลานหรือไม่

    2. ฉันเป็นต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลหรือไม่ พระเจ้ามุ่งหวังให้ฉันผลิตดอกออกในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สุภาพถ่อมตน นบนอบเชื่อฟัง  ความรักเมตตา และการให้อภัย หรือตรงกันข้ามฉันกลับผลิตแต่ผลไม้พิษ คือ ความไม่บริสุทธิ์ ความอยุติธรรม ความหยิ่งผยอง ความเกลียดชัง ความอิจฉา และความเห็นแก่ตัว

    3. พระเยซูเจ้าจะชำระหัวใจของเราด้วยแส้หรือไม่ พระเยซูเจ้าไม่ยอมปล่อยให้พ่อค้ามาทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นตลาด ฉันเองได้กลับกลายเป็นคนที่ยึดติดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่าง ๆ ทั้งความคิด กิจการ คำพูด และการละเลยในการทำความดีต่าง ๆ หรือไม่   

    4. ฉันได้ต้อนรับพระเยซูเข้าไว้ในใจของฉันหรือไม่ ฉันพร้อมที่จะมอบชีวิตของฉันในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

    5. เราเป็นเหมือนลาที่ให้พระเยซูนั่งระหว่างเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มหรือไม่ คือ การเสียสละรับใช้ ช่วยเหลือพระศาสนจักรและผู้อื่นด้วยความยินดีและจริงใจ

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ