UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "จำพระองค์ได้ไหม" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
"จำพระองค์ได้ไหม"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021
ก.ความสำคัญ
    1. บทอ่านจากพระคัมภีร์ประจำอาทิตย์นี้เน้นให้เรา “ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระเยซูผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมา” ให้เราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา มีความหวังในพันธสัญญา นำเราไปสู่การใช้โทษบาป ฟื้นฟูการดำเนินชีวิต กล้าเป็นประจักษ์พยานด้วยการปฏิบัติกิจการแห่งความรัก

    2. บทอ่านยังเตือนเราว่าจุดประสงค์ของการทุกข์ทรมาน ความตาย และการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าได้ช่วยเราไถ่โทษเราให้พ้นจากบาปของเราเอง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 3:13-15, 17-19) เปโตรประกาศให้ชาวยิวรับรู้ว่าคำทำนายเรื่องพระผู้ไถ่ได้สำเร็จลงแล้ว ให้พวกเขาได้กลับใจยอมรับพระเยซูเพื่อบาปต่างๆ ของพวกเขาจะได้รับชำระล้าง

    2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 2:1-5ก) ยอห์นตอบข้อสงสัยของชาวยิว โดยยืนยันเรื่องพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและกลับคืนชีพเพื่อชดเชยบาปของมนุษย์ทั่วโลก
    3. พระวรสาร (ลก 24:35-48) นักบุญลูกา ได้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าปรากฏตัวให้ศิษย์สองคนได้เห็น พวกเขาจำพระองค์ได้หลังจากได้สนทนา บิขนมปัง ทานอาหารร่วมกัน ทรงชวนให้ดูบาดแผลและสัมผัสพระองค์ จากนั้นทรงยืนยันว่าคำทำนายจากพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวกับพระองค์ได้สำเร็จลงแล้ว ขอให้ทุกคนนำเรื่องนี้ไปประกาศให้ทุกคนได้ทราบเพื่อกลับใจใช้โทษ

ค.ปฏิบัติ

    1. “ร่วมมิสซาอย่างดี” ศิษย์ทั้งสองจำพระเยซูผู้ทรงกลับชีพขณะที่สนทนา บิขนมปังและทานเลี้ยงกัน ซึ่งเป็นรูปแบบของมิสซาฯในปัจจุบัน ให้เราตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้าและเข้ารับศีลมหาสนิทด้วยความสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า และนำความรักและคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ
    2. “เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์” พระเยซูทรงประสงค์ให้เราเป็นตาเป็นหูเป็นมือเพื่อนำความรัก ความเมตตา และการให้อภัยของพระเยซูไปมอบให้ผู้อื่นต่อไป
    3. “ดำเนินชีวิตแบบคนกลับคืนชีพแล้ว” สำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของเรา ในตัวของเพื่อนพี่น้อง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ในที่ทำงาน ในหน่วยงาน โรงพยาบาล โรงเรียน พระเยซูปรารถนาให้เราอยู่ในสังคม เป็นต้นอยู่กับคนยากจน คนที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่พระองค์ทรงรักเป็นพิเศษ

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ