UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"รักกัน" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
"รักกัน"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา 

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2021
ก.ความสำคัญ
         1. ข่าวดีของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้เน้นเรื่อง "ความรัก” ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนของพระเยซูเจ้า เป็นความรักที่ไม่ใช่แค่อารมณ์ แต่เป็นทั้งของประทานและคำสั่งจากพระเจ้าที่ให้เรารักตัวเอง รักผู้อื่น และรักพระเจ้า"

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 10:25-26, 34-35, 44-48) นักบุญเปโตรสอนเราว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคน เป็นรักที่ไม่ลำเอียงไม่เลือกทีรักมักที่ชัง ไม่จำกัดชนชาติใด และปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้รอดพ้นจากบาปกรรมต่าง ๆ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทรงต้อนรับโคเนลิอัส นายทหารโรมัน (คนแรกที่ไม่ใช่ชาวยิว) มาเป็นศิษย์ของพระองค์

    2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 4:7-10) นักบุญยอห์นให้นิยามว่า “พระเจ้าคือความรัก” และอธิบายว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์โดยส่งพระบุตรมาตายเพื่อเรามนุษย์ ความรักจึงเป็นทั้งพระบัญญัติและหน้าที่ของเราศิษย์พระคริสต์ทุกคน

    3. พระวรสาร (ยน. 15: 9-17) หลังจากสอนให้เรามีความชิดสนิทพระเจ้าเหมือนกิ่งองุ่นที่ต้องยึดติดลำต้นแล้ว พระเยซูทรงสอนศิษย์ให้เชื่อฟังพระบิดาโดยการปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก ซึ่งจะทำให้เราไม่แยกจากพระองค์เลย “ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติ ท่านก็ดำรงอยู่ในความรักของเรา” เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข รักที่เสียสละ เหมือนพระเยซู

 

ค.ปฏิบัติ

    1. “เราต้องรักพระเจ้าโดยการแสดงความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพี่น้อง”  ให้ความรัก ความไว้วางใจ ความเสมอภาค การให้อภัย การให้ความสุขความยินดี และการเสียสละตนกับเพื่อนพี่น้องในครอบครัว สังคม ที่ทำงาน

    2. “เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น” พระเยซูแสดงความรักของพระบิดาเจ้าให้เราได้เห็น โดยมีชีวิตอยู่เพื่อเรา ตายเพื่อเรา ดังนั้นเราในฐานะศิษย์ของพระองค์เราจึงต้องเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละเวลา พระพร ความสามารถ ทุนทรัพย์ วัตถุสิ่งของเพื่อผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนเพื่อนพี่เหมือนน้อง ให้ความเคารพและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

    3. “เปิดโอกาสให้คนอื่น ๆ ได้มารู้จักพระเจ้า” โดยเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ มาร่วมมิสซา เรียนคำสอน หรือร่วมฉลองในโอกาสต่าง ๆ ของชุมชนศิษย์พระคริสต์

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ