UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"พยานตัวจริง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา "พยานตัวจริง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021
โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ

ก. ความสำคัญ       
    1. พระเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว และทรงเลือกท่านให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์โดยให้ท่านดำเนินชีวิตที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์ด้วย ถึงความรัก ความเมตตาและการช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาษของบาปเหมือนดั่งที่ทรงเผยแสดงโดยผ่านทางชีวิตของพระเยซู “พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก” (อฟ. 1:4).

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
    1. บทอ่านที่หนึ่ง(อมส. 7:12-15): เตือนเราว่าการดำเนินชีวิตที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่น ๆ นั้นจะต้องโดนปฏิเสธและต่อต้าน อย่างที่เกิดขึ้นกับประกาศกอาโมส เขาโดนหัวหน้าคณะสงฆ์ชื่ออามาซิยาสั่งให้กลับไปประกาศข่าวดีของพระเจ้าที่บ้านของตนเองในอาณาใต้คือยูดา แต่อาโมสไม่ยอม เขายืนยันว่าเดิมทีเขาเป็นเพียงคนเลี้ยงสัตว์และตัดแต่งต้นมะเดื่อธรรมดาแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้ไปประกาศพระวาจาแก่อิสราเอล หมายความว่าเขาไม่ได้เลือกตนเองแต่พระเจ้าทรงเลือกเขา ให้ทำหน้าที่นี้ เราก็เช่นกัน เราเป็นใครไม่รู้แต่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ประกาศข่าวดีโดยผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลัง

    2.บทอ่านที่สอง(อฟ. 1:3-14) : น.เปาโลอธิบายถึงพระพรที่เราได้รับโดยผ่านทางศีลล้างบาปและการรับผิดชอบในฐานะธรรมทูตหรือผู้ประกาศข่าวดี น.เปาโลเปิดเผยถึงแผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้า โดยผ่านทางพระเยซูเจ้ามายังมวลมนุษย์ทุกคน โดยเริ่มต้นจากชาวยิวก่อนและต่อมาให้กับบรรดาคนต่างศาสนา จากนั้นพวกเขาได้แสดงความรัก ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเคารพผู้อื่นและได้ประกาศพระเยซูให้ผู้อื่นรู้จัก โดยการดำเนินชีวิตดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

    3. พระวรสาร (มก. 6:7-13) : เล่าเรื่องการเรียกอัครสาวกทั้ง 12 คนมาเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ประกาศ “ข่าวดี” ให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ยกโทษบาป มีชีวิตอิสระที่หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาป โดยผ่านทางพระเยซูเจ้า เหมือนที่พระเจ้าทรงส่งอาโมสให้ไปเทศนากับชาวอิสราเอล และทรงส่ง น.เปาโลเทศนากับคนต่างชาติ ให้เกิดการกลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นการเปลี่ยนหัวใจของตนโดย ให้ยึดเอาจิตใจของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ยึดเอาในตนเองเป็นศูนย์กลาง

ค. ปฏิบัติ
    1. “มีชีวิตที่เป็นที่ประจักษ์พยาน” เราได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน คนต้องการเห็นแบบอย่างที่ดีมากกว่าคำสอนที่ดี เราต้องดำเนินชีวิตโดยยึดตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ศึกษาและเจริญรอยตาม เราต้องแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าให้ผู้อื่น มีความรัก เมตตา โปร่งใส สุภาพถ่อมตนและพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่น

    2. “ช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของปีศาจ” ปีศาจอาจจะมาในรูปของการกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นนิสัย เช่น การอิจฉาริษยา การนินทาว่าร้าย การเล่นการพนัน การอุลามก การดื่มจนเกินไป การเกียจคร้าน ลักขโมย ฯลฯ เราสามารถช่วยได้โดยเริ่มจากการภาวนาให้เขาอย่างจริงจัง การเป็นเพื่อนพูดคุยแนะนำให้สติ การให้โอกาสและการให้อภัย

    3. “ประกาศข่าวดี” เล่าเรื่องชีวิตและคำสอนของพระเยซูให้ผู้สนใจได้รู้จัก และเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดในวันอาทิตย์

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เปลี่ยนชีวิต"ข่าวดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 ก.ความสำคัญ สัปดาห์ที่...
"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ก.ความสำคัญ...
"กษัตริย์แห่งความรัก" ข่าวดี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล(B)วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ