Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02847729
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1338
1887
3225
47793
61970
2847729
Your IP: 18.206.187.81
2020-05-25 20:56

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ครบเครื่องเรื่องพิธีกีรรม โดย คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ

ดอกไม้ ธูป และเทียน ในพิธีกรรมของคาทอลิก
              ดอกไม้ ธูป และเทียน เป็นสิ่งที่คนไทยใช้สำหรับไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้น สำหรับคาทอลิกไทยเราจึงได้รับอิทธิพลจากการใช้สิ่งเหล่านี้มาบูชาพระในพิธีกรรมของเราด้วย ซึ่งในการเข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation) อนุญาตให้สามารถประยุกต์ขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นเข้ากับพิธีกรรม ทั้งนี้โดยต้องมีความหมายเป็นไปในทำนองเดียวกันกับความหมายในพิธีกรรมของคาทอลิก

    ดอกไม้ สำหรับคนไทยแล้วมีไว้เพื่อไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับคาทอลิกแล้วดอกไม้นั้นไม่ได้มีความหมายของการไหว้บูชา เราจึงจะเห็นได้ว่า ในทางยุโรปจะไม่มีการนำดอกไม้มาไว้บนพระแท่นหรือหน้ารูปศักดิ์สิทธิ์  ในความหมายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการประดับตกแต่งให้สวยงาม ในการประยุกต์เข้าสู่วัฒนธรรมนั้น ก็ไม่ได้ขัดข้องที่คาทอลิกไทยเราจะนำดอกไม้มาไหว้พระหรือรูปศักดิ์สิทธิ์ เพียงแต่แนะนำว่าสำหรับพระแท่นในการถวายบูชาขอบพระคุณนั้นไม่ควรนำดอกไม้มาประดับบนพระแท่น  หากต้องการประดับ ให้ประดับด้านล่าง หรือด้านหน้า และไม่ควรประดับมากจนเกินไป เพราะสิ่งที่ต้องโดดเด่นคือพิธีกรรม ไม่ใช่ดอกไม้ที่มาประดับ


    ธูป เป็นเครื่องหอมและเป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพ ซึ่งสำหรับคาทอลิกนั้นใช้กำยานเพื่อเป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพ ในพิธีกรรมเรามีการถวายกำยานแด่พระแท่น ไม้กางเขน รูปศักดิ์สิทธิ์ และบุคคลทั้งมีชีวิตอยู่และผู้ล่วงหลับ เพื่อแสดงถึงการเคารพ ในการประยุกต์เข้าสู่วัฒนธรรมก็ไม่ได้ขัดข้อง และอนุญาตให้ใช้ธูปแทนกำยานได้ด้วย แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดนำมาใช้ เรายังคงรักษาธรรมเนียมการใช้กำยานไว้เสมอมา สำหรับธูปนั้นคาทอลิกไทยจะใช้ในงานศพเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงหลับเท่านั้น ซึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ หลายแห่งก็ไม่ใช้ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานศพที่เป็นห้องปรับอากาศหรืออากาศไม่ถ่ายเท และหลายแห่งก็ใช้น้ำเสกปะพรมร่างผู้ล่วงหลับแทนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ โดยเน้นความหมายของการชำระให้บริสุทธิ์ และระลึกถึงศีลล้างบาป

    เทียน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยใช้ในการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับคาทอลิกแล้ว เทียน เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราใช้ในการไหว้พระหรือรูปศักดิ์สิทธิ์  บนพระแท่นจึงจะมีเฉพาะเทียนเท่านั้น เราจะเห็นว่าวัดในยุโรปจะมีเทียนเล็ก ๆ ให้สัตบุรุษได้จุดเพื่อเป็นการไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทียนที่ใช้ในพิธีกรรมจะเป็นเทียนไขสีขาว ไม่จำเป็นต้องใช้เทียนสีต่าง ๆ ตามเทศกาลหรือสีในพิธีกรรมประจำวัน เว้นแต่เทียนที่ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ที่จะประกอบไปด้วยเทียนสีม่วง 3 เล่ม และสีชมพู 1 เล่มเพื่อเป็นตัวแทนของสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ในเทศกาล
    จำนวนเทียนที่ใช้นั้นไม่ได้มีข้อกำหนด ในบางแห่งก็ใช้เทียน 3 คู่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันสมโภช ใช้ 2 คู่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันฉลอง และใช้ 1 คู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันธรรมดา ในระเบียบการพิธีกรรมกำหนดไว้แต่เพียงว่า ถ้าเป็นมิสซาที่พระสังฆราชเป็นประธานอย่างสง่า (Pontifical Mass) ให้ใช้เทียน 7 เล่มบนพระแท่น คือ วางไว้ด้านซ้าย 3 เล่ม ด้านขวา 3 เล่ม และกลางพระแท่นหน้าไม้กางเขน 1 เล่ม


ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์