Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02847886
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1495
1887
3382
47950
61970
2847886
Your IP: 18.206.187.81
2020-05-25 22:28

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ครบเครื่องเรื่องพิธีกีรรม โดย คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ

เสื้อหล่อ : เครื่องแบบของสมณะและนักบวชชาย ไม่ใช่อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์
             
เสื้อหล่อ เป็นคำที่คาทอลิกในประเทศไทยใช้เรียกเครื่องแบบของสมณะ (ผู้รับศีลบวช) และนักบวชชาย มีลักษณะเป็นเสื้อนอก ผ่าด้านหน้า ยาวถึงข้อเท้า ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า cassock หรืออาจเรียกว่า soutane ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศส ส่วนในภาษาอิตาเลียนเรียก talare ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า talus โดยเสื้อหล่อนี้ มีต้นกำเนิดมาจากเสื้อสมณะของชาวยิว คริสตชนสมัยแรกได้รับมาและใช้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

เสื้อหล่อ: เครื่องแบบของสมณะและนักบวชชาย ไม่ใช่อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์
    ส่วนอาภรณ์สำหรับการประกอบพิธีกรรมหรือที่เราเรียกว่าอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ (sacred vestments) นั้นคือสิ่งที่สมณะสวมใส่เพื่อประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยจะสวมอาภรณ์ที่เรียกว่า “อัลบา”(alba) ซึ่งเป็นเสื้อสีขาวยาวถึงข้อเท้า ในปัจจุบันอาจจะมีสายรัดเอวหรือไม่มีก็ได้ แต่ในสมัยก่อนสังคายนาวาติกันที่สองสายรัดเอวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เสมอ ดังนั้นเสื้อหล่อจึงไม่ใช่อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์

    เสื้อหล่อจะมีสีเพื่อบ่งบอกถึงสมณศักดิ์ของผู้สวมใส่ กล่าวคือ สมณะทั่วไปจะสวมเสื้อหล่อสีดำ พระสังฆราชจะสวมเสื้อหล่อสีม่วง พระคาร์ดินัลจะสวมเสื้อหล่อสีแดง และพระสันตะปาปาจะสวมเสื้อหล่อสีขาว ส่วนนักบวชจะมีสีเสื้อหล่อตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ แต่โดยส่วนมากจะเป็นสีดำ น้ำตาล หรือสีเข้ม เป็นต้น

    สีของเสื้อหล่อจะเป็นสีเดียวกับหมวก zucchetto หรือหมวกเล็กที่สมณะหรือนักบวชใช้สวมกลางศีรษะเพื่อปกปิดกันความหนาว เนื่องจากสมณะและนักบวชในสมัยก่อนต้องโกนศีรษะตรงกลาง  เป็นเครื่องหมายของการตัดสละโลกเข้าสู่ชีวิตสมณะหรือนักบวช

     ปัจจุบัน zucchetto ใช้กับพระสังฆราช พระคาร์ดินัลและพระสันตะปาปาเท่านั้น สมณะและนักบวชทั่วไปแทบไม่ได้ใช้แล้ว และยังรวมถึงหมวก biretta ซึ่งเป็นหมวกที่มีสามแฉกหรือสี่แฉกด้วย ปัจจุบันมีแต่พระสังฆราชและพระคาร์ดินัลที่ใช้อยู่ ส่วนพระสันตะปาปาจะไม่ใช้biretta แต่จะใช้หมวกที่เรียกว่า camauro คามาอูโร แทน

    หลังสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้มีการอนุญาตให้สมณะและนักบวชที่อยู่ในประเทศเขตร้อน เปลี่ยนสีเครื่องแบบจากดำหรือสีเข้มมาเป็นสีขาวได้ เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศของภูมิประเทศ ดังนั้น เราจึงเห็นว่าในปัจจุบัน สมณะที่อยู่ในประเทศเขตร้อน ได้มีการใช้เสื้อหล่อแทนเสื้ออัลบาในการประกอบพิธีกรรม เพราะว่ามีสีขาวและมีรูปลักษณ์ที่ยาวถึงข้อเท้าคล้ายคลึงกัน แต่อันที่จริงแล้วมีคำแนะนำทางด้านพิธีกรรมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า อัลบา คืออาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่แยกเอาไว้เพื่อการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เสื้อหล่อ หลักการเป็นเช่นนี้ส่วนการปฏิบัติจริงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สิ่งสำคัญคือ การเข้าใจถึงความหมายอันเป็นที่มาของข้อกำหนดมากกว่า

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์