Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02847746
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1355
1887
3242
47810
61970
2847746
Your IP: 18.206.187.81
2020-05-25 21:13

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ครบเครื่องเรื่องพิธีกีรรม โดย คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ

เทียนในพิธีกรรมของคาทอลิก
        เทียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการประกอบพิธีกรรมในวัฒนธรรมของไทยซึ่งประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป และสำหรับการประกอบพิธีกรรมของคาทอลิกก็คือได้ว่าเทียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการประกอบพิธีกรรมด้วยเช่นกัน        ซึ่งความจำเป็นของเทียนในพิธีกรรมนั้น กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน (GIRM) ข้อ 307 กล่าวว่า เทียนต้องใช้สำหรับพิธีกรรมทุกครั้ง เป็นการแสดงความเคารพและเป็นเครื่องหมายของการฉลอง ให้วางไว้ตามความเหมาะสมบนพระแท่นหรือข้างพระแท่น โดยไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้สัตบุรุษเห็นการประกอบพิธีกรรม

          และที่มาของการใช้เทียนในพิธีกรรมนั้น คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม (2554, หน้า 69) ได้อธิบายว่า แสงสว่างเป็นเครื่องหมายแห่งความปีติยินดี เตือนให้ระลึกถึงการประทับของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแห่งคำภาวนาที่พวกเขาเป็นพยานหรือเชิญชวนให้เป็นพยาน พวกคริสตชนจึงจุดไว้รอบหลุมศพของมรณสักขี ต่อมามีการจุดภายในวิหารเอง แล้วจึงจุดวางไว้ที่พระแท่น หน้ารูปศักดิ์สิทธิ์ จนในที่สุดก็จุดไว้ต่อหน้าศีลมหาสนิท

จำนวนของเทียนที่ใช้
           เป็นสิ่งที่หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วต้องจุดเทียนกี่คู่ เพราะบางครั้งก็เห็นหนึ่งคู่บ้าง สองคู่บ้าง หรือสามคู่บ้าง ในกฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน (GIRM) ข้อ 117 กล่าวว่า พระแท่นบูชาต้องมีเทียนจุดไฟอย่างน้อยหนึ่งคู่ อาจจะมีสองหรือสามคู่ก็ได้ โดยเฉพาะในมิสซาวันอาทิตย์หรือวันฉลองบังคับ ถ้าพระสังฆราชของสังฆมณฑลเป็นประธานในพิธีมิสซาให้มีเทียนเจ็ดเล่ม

             สรุปก็คือ ต้องมีเทียนอย่างน้อยหนึ่งคู่ ส่วนจะเพิ่มเป็นสองหรือสามคู่นั้นเป็นทางเลือกไม่ได้บังคับ ในทางปฏิบัติที่พ่อเคยประสบมาจากบางแห่งเป็นดังนี้ วันธรรมดาใช้เทียนหนึ่งคู่ หากเป็นวันฉลองใช้สองคู่ และถ้าเป็นวันสมโภชใช้สามคู่

          สำหรับการใช้เทียนเจ็ดเล่มนั้น จะใช้เฉพาะมิสซาสมโภชที่พระสังฆราชเป็นประธาน (Pontifical Mass) ซึ่งเป็นมิสซาสง่า โดยจะจัดวางเทียนไว้บนพระแท่นจำนวนเจ็ดเล่มดังนี้ ด้านซ้ายและขวาของพระแท่นด้านละ 3 เล่ม และตรงกลางพระแท่นหน้าไม้กางเขนอีกหนึ่งเล่มรวมเป็นเจ็ดเล่ม

การใช้เทียนเจ็ดเล่มในมิสซาสมโภชที่พระสังฆราชเป็นประธาน
การใช้เทียนเจ็ดเล่มในมิสซาสมโภชที่พระสังฆราชเป็นประธาน
ที่มา http://siena.org/December-2010/urbi-et-orbi


สีของเทียนที่ใช้
        เทียนที่ใช้ในพิธีกรรมบนพระแท่นของคาทอลิกโดยปกติ เป็นเทียนสีขาว ส่วนเทียนสีต่าง ๆ นั้นมักไม่นำมาใช้ในพิธีกรรมบนพระแท่นแต่จะใช้เพื่อประดับตกแต่ง เช่น เทียนบนหรีดคริสต์มาสที่จะใช้สีของเทียนแทนสัปดาห์ทั้งสี่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เทียนสีต่าง ๆ บนหรีดคริสต์มาส
เทียนสีต่าง ๆ บนหรีดคริสต์มาส

ที่มา http://arielkprice.wordpress.com/category/christmas/

แต่บางครั้งก็พบว่าในบางแห่งมีการใช้เทียนสีเพื่อให้สอดคล้องกับสีของพิธีกรรมในแต่ละวันและแต่ละเทศกาล ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้มีข้อเรียกร้องหรือความจำเป็นใด ๆ ให้ปฏิบัติเช่นนี้

อ้างอิง
      สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์. (2548). กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     สำราญ วงศ์เสงี่ยม, บาทหลวง. (2554). เครื่องหมายแสดง และสัญลักษณ์ในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก. นครปฐม:  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม.

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์