Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03013825
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
42
1034
5872
16809
34877
3013825
Your IP: 3.237.71.23
2020-09-19 00:42

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่4/2014ประชุมกรรมการผู้สูงอายุฯราชบุรี ครั้งที่4/2014
      เมื่อวันเสาร์ที่  20 กันยายน 2557 เวลา 09.30-12.00น. ที่ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง มีการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่4/2014 โดยคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จืตตาภิบาล คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาภิบาล และ อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการเครือข่ายระดับวัดประชุมพิจารณาวาระที่สำคัญคือ

      (1)แบ่งปันสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุทราบ
      (2)การเยี่ยมเยียนขยายเครือข่าย
      (3)การรายงานลการดำเนินงานโครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้
      (4)การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ในวันแพร่ธรรมสากล 19 ต.ค. ณ อาสนวิหารบางนกแขวก มีกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ลูกกตัญญู การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม เช่น การสวดภาวนาร่วมกัน หรือการฟังการบรรยายจากคุณพ่ออุปสังฆราช โดยสังฆมณฑลได้กรุณาให้เกียรติชมรมฯและเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งคุณพ่อจิตตาภิบาลจะประสานงานให้ต่อไป
      (5)โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการชมรมฯและเครือข่ายประจำปี 57 กำหนดวันที่ 21-22มี.ค.58 ณ บ้านพักฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน
      (6)โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยจัดงานผู้สูงอายุ ซึ่งประธานขอความกรุณาชมรมเครือข่ายทุกวัดร่วมโครงการ รอบที่1 ต.ค.-ธ.ค.นี้และจะจัดสรรเงิน30%ที่ได้รับคืนมาจากคณะอนุกรรมการคาทอลิกในโครงการจิตอาสาหาทุน ปี2557ให้ชมรมเครือข่ายระดับวัดเพื่อใช้เป็นงบดำเนินงานโครงการตามแผนงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป
     (7)โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ที่ประชุมเสนอให้ส่งผลงานของชมรมผู้สูงอายุวัดบางนกแขวก เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว ตรงกับจุดเน้นของคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ โดยปีนี้ให้ทำเป็นรูปเล่มโดยรวบรวมเอกสารที่ยื่นจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ส่งประกวดได้เลย และไม่ต้องหอบแฟ้มเอกสารไปส่งให้ส่วนกลางตรวจ แต่จะมีการมาตรวจเยี่ยมชมรมฯเพื่อประโยชน์ในการมอบรางวัล


ภาพ-ข่าวโดย อ.ธัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์