Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02968538
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
679
1363
5493
6399
38900
2968538
Your IP: 3.236.159.130
2020-08-06 14:21

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประกาศคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง การใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในพิธีกรรม
         ในปัจจุบัน โบสถ์หลายแห่งได้นำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์อื่นลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้ในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้สัตบุรุษติดตามและมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างมีชีวิตชีวา


 

        พระศาสนจักรไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แม้ว่าจะยังไม่มีแนวทางจากศูนย์กลางของพระศาสนจักรที่ให้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน พระศาสนจักรท้องถิ่นในหลายๆ ประเทศก็ได้ศึกษาและพิจารณาในประเด็นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์อื่นลักษณะคล้ายคลึงกันในพิธีกรรม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเรื่องนี้ และไม่ขัดข้องที่จะมีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในพิธีกรรม กระนั้นก็ตามเพื่อความเหมาะสมกับการใช้ในโบสถ์ ให้สอดคล้อง เป็นการส่งเสริมบรรยากาศและความหมายของพิธีกรรม ตลอดจนความลงตัวทางศิลปกรรมศักดิ์สิทธิ์ จึงเห็นว่าควรจะให้แนวทางและวิถีปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในพิธีกรรม   ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่มีความประสงค์จะใช้หรือได้เริ่มใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์อื่นลักษณะคล้ายคลึงกันในพิธีกรรมแล้ว ศึกษาแนวปฏิบัติเรื่องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบพิธีกรรมจากเอกสารฉบับนี้ และใช้เครื่องมือนี้อย่างเหมาะสมกับโบสถ์อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ อันเป็นศูนย์รวมของชีวิตคริสตชน
  ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2014
     วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

  (พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
      ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
       สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

(คุณพ่อ อันโตนีโอ วาลแซ็กกี)
เลขาธิการ  

Download ไฟล์แนวปฏิบัติการใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในพิธีกรรม http://www.thailiturgy.in.th/admin/picture/myfile/norm_projector.pdf

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์