Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02973834
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
650
986
2676
11695
38900
2973834
Your IP: 3.219.167.194
2020-08-11 16:36

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

 

ที่สร. 010/2015 ประกาศสำนักพระสังฆราช  สังฆมณฑลราชบุรี
เรื่อง  การอดเนื้อ และอดอาหารเพื่อเริ่มเทศกาลมหาพรต  ค.ศ. 2015
อวยพรมายัง พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องคริสตชนที่รัก
              เป็นที่ทราบกันดีว่า  วันพุธรับเถ้าเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต และเป็นวันทำกิจใช้โทษบาปโดยการจำศีลอดเนื้อ และอดอาหาร (เอกสารคำแนะนำเรื่อง “เทศกาลมหาพรตและการเตรียมสมโภชปัสกา ข้อ 22)  แนวทางที่พระศาสนจักรกำหนดคือ คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ต้องอดอาหาร (เทียบกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 12         เนื่องจากในปีนี้ (ปี 2015)  วันพุธรับเถ้า ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์  ซึ่งตรงกับวันสิ้นปีของ    พี่น้องชาวจีน  ซึ่งคริสตชนส่วนใหญ่ในสังฆมณฑลราชบุรีก็เป็นพี่น้องเชื้อสายจีน   สังฆมณฑลราชบุรี   จึงกำหนดวันจำศีลอดเนื้อและอดอาหารเพื่อเริ่มเทศกาลมหาพรตเป็นวันศุกร์ที่ 20  กุมภาพันธ์  2015  ผู้ที่สามารถจำศีลอดอาหารและอดเนื้อได้ในวันพุธรับเถ้า  ก็ให้ปฏิบัติตรงวันได้

        นอกจากการอดเนื้อและอดอาหารแล้ว  พี่น้องคริสตชนยังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเทศกาลมหาพรต เพื่อให้การเตรียมสมโภชปัสกาเปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมายได้ดังนี้ คือ  ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำวันและประจำสัปดาห์  รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท  ฟัง อ่าน รำพึง และภาวนาพระวาจาของพระ  ภาวนาในครอบครัว  เดินรูป 14 ภาค  ประกอบกิจกรรมแห่งความรัก  เช่น การให้อภัยกันและกัน  การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  การทำพลีกรรมใช้โทษบาป  ฯลฯ  รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของสารมหาพรตที่พระสันตะปาปากำหนด
ขอให้พี่น้องทุกท่านได้เอาใจใส่ต่อการเตรียมจิตใจในช่วงเทศกาลมหาพรตอย่างดี   เพื่อความสุข  ความยินดีแห่งปัสกาจะได้เกิดผลในจิตใจของพี่น้อง
    
    ประกาศ  ณ สำนักพระสังฆราช
            26  มกราคม  2015


(คุณพ่อสุรชาติ      แก้วเสนีย์)                                (พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา     กฤษเจริญ)
           แชลเซลเลอร์                                                           ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  

 

 

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์