Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02975869
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
787
860
4711
13730
38900
2975869
Your IP: 3.226.245.48
2020-08-13 20:51

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ2017
       วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2017 เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี

      ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2560 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 46 โดยใช้ชื่อว่า “ ชนมปังและปลา” ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน จนถึงวันเสาร์ที่ 22 เมษายน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  212  คน   เป็นนักเรียนชาย 122  คน นักเรียนหญิง 90 คน ส่วนใหญ่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนมาจากต่างสังฆมลฑล

    ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นจิตตาธิการ ร่วมกับคณะผู้ให้การอบรมซึ่งประกอบด้วย  ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ / ภคินีคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต /สามเณรเล็กและใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี / สามเณรใหญ่คณะภราดาลาซาล  / สามเณรใหญ่คณะภราดาคาร์เมไลท์  / สามเณรใหญ่คณะภราดากาปูชิน คุณครูจากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี / เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี / อาสาสมัครจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ อาสาสมัครจากสังฆมลฑลเชียงใหม่

    สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ จำนวน 10 ห้องเรียน ได้แก่
• ศีลล้างบาป     จำนวน      3 ห้อง
• ศีลมหาสนิท     จำนวน     4 ห้อง
• ศีลกำลัง     จำนวน    2 ห้อง
• คำสอนคริสตชน    จำนวน      1 ห้อง
จำนวนเด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายคำสอนปีนี้ มี จำนวน 74 คน
ประกอบด้วย     1. ศีลล้างบาป      จำนวน    3    คน
                     2. ศีลมหาสนิท            จำนวน   42   คน
                     3. ศีลกำลัง                 จำนวน   24   คน
                     4. ศีลล้างบาปพร้อมกับศีลมหาสนิท  จำนวน    5  คน
                            รวมสมทบจากวัดต่างๆ อีก       จำนวน   9 คน
                       ***รวมผู้ที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ทั้งสิ้น  83 คน
       ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่มา คณะผู้ให้การอบรมได้ทำหน้าที่ต่างๆด้วยความมุ่งมั่น และเสียสละ ส่วนบรรดานักเรียนคำสอนก็ได้แสดงออกถึงความเอาใจใส่ในการเรียน และการดำเนินชีวิตร่วมกันในค่ายคำสอนนี้อย่างดีเสมอ

      ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดค่ายคำสอนในครั้งให้ผ่านไปด้วยดี  ขอพระเจ้าประทานพรแด่ทุกท่านและพบกันในค่ายคำสอนปีหน้า....

ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์