Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02977453
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
434
974
6295
15314
38900
2977453
Your IP: 34.200.222.93
2020-08-15 11:05

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 สัมนาฯและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
สัมมนาฯและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี

    เมื่อวันที่ 5 พ.ย.60 ที่วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ จิตตาธิการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี  ได้จัดงานสัมมนา "กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015"  และแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี ขึ้น โดยมีพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาฯ และนายจิรศักดิ์ เงินยวง ประธานชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี กล่าวรายงาน  โดยมีพระสงฆ์, เจ้าอาวาส,ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสภาภิบาลวัด พร้อมคณะที่ปรึกษา และสัตบุรุษกว่า 500 คน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

    เริ่มจากเวลา 14.30-16.30น. มีการบรรยายในหัวข้อ "350ปีมิสซังสยาม" โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากร และการบรรยายเชิงสาธิตหัวข้อเรื่อง "กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ" โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผอ.สำนักสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก และจิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อฆราวาส(คฆร.) เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสภาภิบาลวัด ในฐานะผู้นำคริสตชนฆราวาส ได้รับรู้และเรียนรู้วิวัฒนาการของพระศาสนจักรคาทอลิกในประทศไทยกว่า 400ปีที่ผ่านมา และก้าวสู่การเฉลิมฉลอง350ปีมิสซังสยามในปี ค.ศ.2019 อย่างมีความหวัง  มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ประกาศข่าวดี ตามข้อเรียกร้องของศีลล้างบาป และทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมงานอภิบาลกับคุณพ่อเจ้าวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดี ตามจิตตารมณ์ของสังคายนาวาติกันที่ 2 และเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายพระศาสนจักร  ที่ให้กำเนิดสภาภิบาลวัด รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อแนวทางและความมุ่งหวังของกฤษฎีกาฯที่ต้องการให้ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน เจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า เพื่อให้ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีของพระคริสตเจ้า ตามวิสัยทัศน์(2017)ของกฤษฎีกาฯที่ว่า "ชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"ด้วย

    
    
    จบจากกิจกรรมสัมมนาฯ พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ได้เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี และคณะที่ปรึกษาชมรมฯ รวม 25คนพร้อมมอบใบแต่งตั้งสภาภิบาลวัด 26วัด โดยในบทเทศน์แบ่งปัน พระคุณเจ้าฯได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของกฤษฎีกาฯ ซึ่งเป็นแนวทางการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในพระเทศไทย ที่เราทุกคนต้องน้อมรับตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า และร่วมมือกันนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยผ่านชีวิต บทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคน เป็นต้น สภาภิบาลวัด และองค์กร กลุ่มกิจศรัทธาต่างๆในสังฆมณฑลราชบุรี ด้วยความวางใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า  เพราะถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์แห่งความรอด อับราฮัม ประกาศก และบรรดาอัครสาวกก็จะบอกว่าตนเองยังไม่พร้อม แก่ชราบ้าง พูดไม่เป็นบ้าง ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบ้าง แต่พระเป็นเจ้าก็ทรงกระทำให้พระศาสนจักรของพระองค์เติบโตและเจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตไม่สิ้นสุด

      ดังนั้นขอให้เรามอบความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงเลือกเรามาทำหน้าที่นี้ และให้เราพร้อมที่จะแบกกางเขน ยอมรับและเป็นเครื่องมือของพระองค์   เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง และร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกองค์กร ทั้ง บ้านวัดและโรงเรียน ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็น#ชุมชนศิษย์พระคริสตเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ที่นำความรัก ความเมตตาของพระเป็นเจ้าไปสู่ทุกคนจนเกิดเป็นผลดี

      หลังจากนั้นพระคุณเจ้าฯได้นำภาวนาเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในเวลา17.30-19.30น. ของวันเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนได้พบปะพูดคุยแบ่งปันกันในบรรยากาศแบบครอบครัวสภาวัด และมีการจับฉลากมอบของขวัญให้แก่ผู้ร่วมงานกว่า 300ชิ้น โดยรางวัลใหญ่เป็นตู้เย็นขนาด 10คิว ที่พระคุณเจ้าฯมอบให้เป็นของขวัญสำหรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งผู้โชคดี ได้แก่สมาชิกสภาภิบาลวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ก่อนที่คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ จิตตาธิการชมรมฯจะนำภาวนาและปิดงานฯ


ข่าวโดย อ.ธัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค
ภาพโดย พนิดา แหวกวารี

ชมภาพ :::: ชุดที่ 1 สัมมนาฯ  :::: ชุดที่ 2 พิธีบูชาขอบพระคุณ ::
            :::: ชุดที่ 3 พิธีแต่งตั้งฯ :::: ชุดที่ 4 งานเลี้ยงสังสรรค์ ::::

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์