Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02973994
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
810
986
2836
11855
38900
2973994
Your IP: 34.238.248.103
2020-08-11 19:18

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทและการเฉลิมฉลอง สู่โอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” ครบ 350 ปี”
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทและการเฉลิมฉลอง
สู่โอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” ครบ 350 ปี”

       วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่" ในวันอาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล   งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทและการเตรียมสู่เฉลิมฉลองรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” ครบ 350 ปี” ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก จ.ราชบุรี  โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง คริสตชนร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

    สังฆมณฑลราชบุรีมีนโยบาย ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท โดยให้มีการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑลทุก ๆ 2 ปี สำหรับปีนี้ได้รับเกียรติจากวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เป็นเจ้าภาพในงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 15 นี้ โดยมีคำขวัญว่า “ศีลมหาสนิทศูนย์กลางชีวิต ศิษย์พระคริสต์ วานนี้ วันนี้ และตลอดไป”

สำหรับงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
1.) เตรียมจิตใจเข้าสู่การเฉลิมฉลอง สู่โอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” ครบ 350 ปี ในปี คริสตศักราช 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบนโยบายของสภาพระสังฆราชโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
2.) นิทรรศการหน่วยงาน องค์กรฆราวาสในสังฆมณฑลราชบุรี 27 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สัตบุรุษ เด็กและเยาวชนได้รู้จักกับหน่วยงาน องค์กรในสังฆมณฑลราชบุรี
3.) พิธีบูชาขอบพระคุณและการเคารพศีลมหาสนิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและส่งเสริมให้คริสตชน ได้มีประสบการณ์ชีวิตในการพบปะส่วนบุคคลกับพระเยซูคริสตเจ้า โดยการสดับฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าและการรับศีลมหาสนิท

    งานเริ่มอย่างเป็นทางการในเวลา 9.00 น. โดยคุณพรเสริม วรรณางกูร  ประธานคณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาสสังฆมณทลราชบุรีได้กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  และพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ ได้กระทำพิธีเปิดงาน โดย เริ่มจากการมอบใบแต่งตั้ง แก่คณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส  มอบธงสัญลักษณ์การเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยามแก่ผู้แทนจากวัด คณะนักบวชและสถาบันต่าง ๆ  และกล่าวเปิดงาน  

    จากนั้นคุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ ตัวแทนคณะสงฆ์  คุณจีรศักดิ์  เงินยวง   ประธานชมรมสภาภิบาลวัด ตัวแทนคริสตชนฆราวาส และ เด็กชายสิรวิชญ์  เอกสิทธิ์ชัยกุล และเด็กหญิงปณิตา ช้อยเครือ  ตัวแทนเด็กและเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมตีระฆังเพื่อเปิดงาน  

    พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  ได้นำคริสตชนทุกคน กล่าววิสัยทัศน์ของ กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 "ศิษย์พระคริสต์  เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"  ทุกคนต่างเปล่งเสียงพร้อมใจกัน 3 ครั้ง  พร้อมทั้งปล่อยลูกโป่งจำนวน 350 ลูกขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม  ซึ่งจะครบรอบในปี ค.ศ.2019 จากนั้นพระสังฆราชนำเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมขององค์กรฆราวาส  ตามลำดับ

    เวลา 10.30 น.  พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

    หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วพระสังฆราชได้ตั้งศีลมหาสนิทที่บนพระแท่น  ทุกคนร่วมใจกันภาวนา มีการอวยพร รำโปรยดอกไม้จากนักเรียนเรียนเทพวิทยา และมีการแห่ไปยังพลับพลาจำนวน 2 พลับพลา  เพื่อให้สัตบุรุษได้ภาวนาและถวายความเคารพศีลมหาสนิทอย่างใกล้ชิด จากนั้นสังฆานุกรจึงเชิญศีลมหาสนิทไปประทับที่ตู้ศีลของวัดนักบุญเทเรซา

    จบพิธีต่าง ๆ แล้วพระสังฆราชได้มอบธงการเป็นเจ้าภาพงานเคารพศีลมหาสนิทให้กับคุณชานนท์  สุริยะฉันทนานนท์  ผู้อำนวยการสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  ซึงจะเป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมฯ ในปี ค.ศ.2019


        งานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสัตบุรุษ พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ สามารถกล่าวได้ว่า นี่เป็น “บ้าน วัด โรงเรียน” ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการจัดงานครั้งนี้ และต้องขอบคุณในน้ำใจดีและความเสียสละ ของ คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์ เจ้าอาวาส  บรรดาสภาภิบาลวัด ซิสเตอร์เจนตา รัตนศักดิ์ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้  และขอขอบคุณ ในความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรฆราวาสในสังฆมณฑลราชบุรี พระสงฆ์  นักบวชชายหญิง และพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานและโมทนาคุณพระเจ้า แสดงความเป็น   น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  
ชมประมวลภาพ  :::: ชุดที่ 1 :::::  ชุดที่ 2 ::::: ชุดที่ 3 :::::

ขอบคุณภาพข่าวจาก FB :  พนิดา  แหวกวารี  
                               เพจ บันทึก : ฉลองวัด โดย Nixgun Nugxin
                                FB : รณยุทธ ทรัพย์เย็น

                

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์