Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02968465
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
606
1363
5420
6326
38900
2968465
Your IP: 3.236.159.130
2020-08-06 13:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชาสัมพันธ์ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2018  
::::: ดาวน์โหลดใบสมัคร (กรอกแล้วให้คุณพ่อเจ้าวัดเซนต์รับรอง) :::::โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน 

สังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2560/2017
1. จุดประสงค์
     1.1 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัดและไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปีจะได้เรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 
     1.2 เพื่อเตรียมจิตใจเด็กและเยาวชนก่อนการรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป 
     1.3 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กคาทอลิกและผู้สนใจที่มิได้เป็นคริสตชน มาเรียนรู้คำสอน

2. สถานที่พักอบรม 
สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี (ภายในบริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี)

3. ระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

(รับเด็กเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลวัด และไม่มีโอกาสเรียนคำสอนระหว่างปีหรือต้องการอบรมเพิ่มเติม
      4.1 อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปีเท่านั้น ไม่รับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ เพราะจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ถือวันที่ 30 เมษายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2553 เป็นเกณฑ์)
      4.2 ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรกหรือศีลกำลัง
      4.3 รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่ต้องการจะรับการอบรมเพิ่มเติม (อยู่ในเงื่อนไขข้อ 4.1)
      4.4 ผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากคุณพ่อเจ้าวัด

5. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย
      5.1 ใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับมาแล้ว โดยเฉพาะใบรับรองศีลล้างบาปและศีลกำลัง
      5.2 เสื้อผ้าชุดสุภาพ (เสื้อมีแขน/กางเกงขายาว) กางเกงกีฬา เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับเวลา 3 สัปดาห์ เช่น ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ แปรงสีฟัน ผงซักฟอก และผ้าอนามัย เป็นต้น
            * หากเป็นไปได้ช่วยจัดเตรียมเสื้อกันหนาว สำหรับช่วงที่อากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
      5.3 เงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวตามความเหมาะสม และต้องฝากไว้กับคุณครูตั้งแต่วันที่มาลงทะเบียนเข้าค่ายฯ
      5.4 ห้ามนำสิ่งของที่มีค่าและไม่จำเป็นมาด้วย เช่น เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสือต่าง ๆ กระเป๋าสตางค์ เครื่องประดับที่มีค่า ฯลฯ หากนำมาแล้วสูญหายทางค่ายคำสอนฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การรับสมัคร
      ติดต่อขอใบสมัครและลายเซ็นต์รับรองจากคุณพ่อเจ้าวัดที่สังกัดและส่งกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
       ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสังฆมณฑลราชบุรีในการจัดค่าย ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดค่ายคำสอน จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของ ในการอบรมคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก ๆ ประมาณ 250 คน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ (เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเด็ก 1 คนเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท) และเชิญร่วมภาวนาเพื่อบุคลากรและเด็ก ๆ ตลอดการจัดค่ายในครั้งนี้ด้วย

8. การรับศีลศักดิ์สิทธิ์
      8.1. กำหนดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
      8.2 สำหรับเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางค่ายคำสอนฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัดหรือโทรศัพท์ไปแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบโดยตรง ในช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่สาม และสำหรับเด็กที่มาเรียนเพื่อรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ขอให้ผู้ปกครองได้ติดต่อเตรียมพ่อแม่ทูนหัวไว้ด้วย 

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่มาเยี่ยมเด็กระหว่างการอบรมบ่อยจนเกินความเหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากกลับบ้านได้ และไม่มีสมาธิเท่าที่ควรในการอยู่ร่วมค่ายคำสอน

******เด็ก ๆ ที่มาเรียนคำสอนอาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์เสมอไป ซึ่งต้องดูจากผลการเรียนคำสอน ความประพฤติรวมทั้งดูว่ามีผู้ปกครองที่จะสามารถดูแลให้เขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากจบค่ายคำสอนไปแล้วหรือไม่ แต่อย่างไร เด็ก ๆ ที่มาร่วมค่ายคำสอนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนชีวิตในการเติบโตเป็นคริสตชนที่ดีต่อไปอย่างแน่นอน*****

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์