Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02968732
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
873
1363
5687
6593
38900
2968732
Your IP: 75.101.173.236
2020-08-06 17:35

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
เหตุผลและวัตถุประสงค์การตั้งสังฆมณฑลเชียงราย

การตั้งสังฆมณฑลเชียงราย มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ คือ

       1. เนื่องจาก 8 จังหวัดภาคเหนือมีพื้นที่ห่างไกล มีคริสตชนและผู้สนใจเป็นจำนวนมากที่รอการเรียนคำสอนจึงน่าแบ่งสังฆมณฑล เพื่อบริการ อภิบาล ประกาศข่าวดีแก่เยาวชนและชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

     2. บรรดาคริสตชนมีหลายวัฒนธรรมและชนเผ่า เช่น พี่น้องปกาเกอะญอ อาข่า ล้านนา อีสาน ลาหู่ ม้ง ไทยใหญ่ ลีซู คะฉิ่น ละว้า ฯลฯ มีกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชเป็นจำนวนมาก จึงควรมีการอภิบาลเป็นพิเศษมากขึ้น เพราะมีหลายเผ่า หลายภาษา หลายวัฒนธรรม ฯลฯ

     3. เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่รัฐบาลได้ประกาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคม ความเชื่อ การปฏิบัติศาสนกิจ การดำเนินชีวิต ผลกระทบตามมาจะเพิ่มผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน การคอร์รัปชั่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาศีลธรรม และการละทิ้งศาสนา ฯลฯ พระศาสนจักรจำเป็นต้องส่งเสริมวิถีชุมชนวัด (Basic Ecclesial Community) “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อส่งเสริมฆราวาสให้มีส่วนร่วมในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรอย่างกระตือรือร้นยิ่งขึ้น

       การแบ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกเป็น สังฆมณฑลเชียงราย (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และงาว) จะช่วยให้ทำงานอภิบาลและธรรมทูตคล่องตัวมากขึ้น

       หลังจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะสงฆ์และสภาภิบาลของสังฆมณฑล ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 แล้ว จึงส่งเรื่องนี้เสนอให้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จึงส่งเรื่องนี้ให้สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2015 ในระหว่างฉลอง 50 ปี ของการสถาปนา 8 สังฆมณฑลในประเทศไทย ที่สุดทางกรุงโรมได้เห็นชอบในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2015 เราจึงรอการสรรหาพระสังฆราชองค์ใหม่

      วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 ทางกรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นอาสนวิหารแล้ว จึงขอเชิญพี่น้องร่วมใจในพระพรและสนับสนุนสังฆมณฑลใหม่ เพราะการแบ่งสังฆมณฑลหมายถึงความก้าวหน้าของประกาศข่าวดี

++++++++++
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์