Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02974048
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
864
986
2890
11909
38900
2974048
Your IP: 34.238.248.103
2020-08-11 19:49

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมผู้นำฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี "ผู้นำแบบพระเยซู"
อบรมผู้นำฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี "ผู้นำแบบพระเยซู"
     วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 สถาบันพัฒนาฆราวาสร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี (คฆร.) จัดอบรมผู้นำฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ"ผู้นำแบบพระเยซู" โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ จิตตาธิการ มีผู้นำฆราวาสเข้าร่วมจำนวน  55 ท่าน ณ โรงเรียนวังตาลวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

      สังฆมณฑลราชบุรีมีองค์กรและหน่วยงาน จำนวน 27 องค์กร/หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละแห่งได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 และแนวทางปฏิบัติของสังฆมณฑลเสนอให้มีจัดให้มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของสังฆมณฑล

      ดังนั้น สถาบันพัฒนาฆราวาสร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี (คฆร.) โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ จิตตาธิการ จึงได้จัดอบรมผู้นำฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "ผู้นำแบบพระเยซู" ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้นำฆราวาสให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้นำตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นคุณลักษณะต้นแบบของการเป็นผู้นำของคริสตชน

    บรรยากาศการอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหามาจากคู่มือการฝึกอบรมผู้นำการประกาศข่าวดีของประเทศฟิลิปปินส์ (NEW EVANGELIZATION 2000, Lucena Outreach Team, Catholic School of Evangelization for Asia) และมีฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นผู้นำ การประชุมกลุ่ม เพื่อสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็น “ศิษย์พระคริสต์” เน้นการเจริญชีวิตเป็นผู้นำคริสตชน ด้วยการทำงานรับใช้องค์กรและหน่วยงานด้วยความรักและรับใช้ ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

    ในโอกาสนี้ พระสังฆราชปัญญา  กฤษเจริญ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวเสริมกำลังใจ อวยพร ให้แก่ผู้นำมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วยภาพโดย คุณจิรายุทธ  กลิ่นสวัสดิ์
ข่าวโดย คุณกฤติยา  อุตสาหะ

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์