Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03013419
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
670
1022
5466
16403
34877
3013419
Your IP: 3.237.71.23
2020-09-18 15:50

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์การสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 28
หลักการและเหตุผล
          ประเด็นหลักของแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 คือ “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” โดยมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคริสตชนย่อย หรือที่นิยมเรียกว่า “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (BECs) เป็นฐานของชุมชนวัด

           วิธีการหลักและเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาชุมชนวัดคือ “วิถีชุมชนวัด” ซึ่งเน้นการเจริญชีวิตทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของบรรดาศิษย์พระคริสต์ โดยเริ่มจาก “ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม” (ลก 8:21) และสร้างความพร้อมในการปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของพระศาสนจักร จึงจำเป็นจะต้องทำให้ “วิถีชุมชนวัด” เป็นจริงมากขึ้นตามลำดับในทุกท้องที่ (แผนอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015)

           คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว แผนกพระสงฆ์ ได้เห็นความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดการสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศในปีนี้ ให้มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 ของสภาพระสังฆราชฯ

วัตถุประสงค์
         -เพื่อให้พระสงฆ์ ผู้อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ได้เข้าถึงวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของวิถีชุมชุนวัด ตามแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 ของสภาพระสังฆราชฯ
         -เพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้าใจธรรมชาติของชุมชนคริสตชนย่อย และพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
         -เพื่อให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้และพัฒนาการเป็นผู้นำและผู้อภิบาลชุมชนคริสตชนย่อย พร้อมกับเรียนรู้การใช้บทเรียนและเครื่องมือในงานวิถีชุมชนวัด
         -เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและชีวิตหมู่คณะ ผ่านทางการแบ่งปันพระวาจา

ระยะเวลาการสัมมนา
         วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2011

สถานที่
         ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม
         โทรศัพท์ 0-2429-0124-33โทรสาร 0-2429-0120  
         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื้อหาการสัมมนา
ด้านความรู้
          -ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม เมื่อพระสงฆ์และฆราวาสมาร่วมกันฟังพระวาจา ไตร่ตรอง และเจริญชีวิตตามพระวาจาด้วยกัน
          -การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผู้นำชุมชนคริสตชน และให้โอกาสผู้นำฆราวาสมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
          -ความเข้าใจธรรมชาติของชุมชนคริสตชนย่อย (SCCs/BECs) คืออะไร? ทำไมต้องมี และจะดำเนินการอย่างไร?
          -รู้จักวิธีการใช้เครื่องมืออภิบาลในงานวิถีชุมชนวัด อาทิ การแบ่งปันพระวาจา การปลุกจิตสำนึก
          -สภาอภิบาล องค์กรต่างๆ และผู้ร่วมอภิบาล สามารถร่วมกันเสริมสร้างชุมชนคริสตชนย่อยได้อย่างไร?

ด้านชีวิตจิต
          -ได้ร่วมถวายมิสซา ทำวัตร แบ่งปันพระวาจา และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจิต เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า 
          -ได้ร่วมถวายมิสซาที่สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และร่วมรำพึง ไตร่ตรองชีวิตและแบบอย่างพระสงฆ์ไทย ผู้อภิบาลในสภาพที่ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายแม้กระทั่งชีวิต
          -ได้รับกำลังใจจากเพื่อนพระสงฆ์ และความเป็นพี่น้องกันในคณะสงฆ์
          -ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตสงฆ์แก่กันและกัน

วิธีการสัมมนา

          -รับฟังการบรรยายและการนำเสนอประสบการณ์จากทีมวิทยากร (AsIPA Resource Team-ART)
          -อภิปรายในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
          -ร่วมประกอบศาสนพิธีต่างๆ ทำวัตร สวดภาวนา มิสซา และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองสังฆภาพ 50 ปี และ25 ปี และแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสฯ
          -พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬาต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          -พระสงฆ์ได้เข้าถึงวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของวิถีชุมชุนวัดตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชฯ ค.ศ.2010-2015 และนำไปปฏิบัติ
          -พระสงฆ์ได้เข้าใจธรรมชาติของชุมชนคริสตชนย่อย และพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
          -พระสงฆ์ได้เรียนรู้และพัฒนาการเป็นผู้นำและผู้อภิบาลชุมชนคริสตชนย่อย พร้อมกับเรียนรู้การใช้บทเรียนและเครื่องมือในงานวิถีชุมชนวัด
          -พระสงฆ์ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและชีวิตหมู่คณะผ่านทางการแบ่งปันพระวาจา

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม //// ตารางเวลา

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์