Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03013223
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
474
1022
5270
16207
34877
3013223
Your IP: 3.237.71.23
2020-09-18 13:26

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธีรศาสตร์ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนคาทอลิกธีรศาสตร์
               ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธีรศาสตร์ระดับชั้น ม.1- ม.3  พร้อมกับซิสเตอร์อำไพ นัดดาศรี และคณะครูคำสอนระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “รักพระ รักเพื่อน รักตนเอง ” มธ 22: 37-39ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง กาญจนบุรี โดยการต้อนรับของ บาทหลวงสกล ปันฉาย ซึ่งได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายและเป็นวิทยากรแนะนำวัด และประวัติของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

1.เพื่อปลูกฝัง  อบรม พัฒนาจิตใจนักเรียนคาทอลิก  ให้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิก ได้แสดงออกซึ่งคุณธรรมความรัก การแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยตอนเย็นวันเปิดค่ายนั้นเอง บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ก็ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเรา เพื่อให้กำลังใจนักเรียนคาทอลิกและอยู่ร่วมรับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมราตรีสัมพันธ์ด้วย

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์