Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03013361
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
612
1022
5408
16345
34877
3013361
Your IP: 3.237.71.23
2020-09-18 14:56

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3
              คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัด งานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ผู้สูงวัยมีคุณค่า  ร่วมพัฒนาสังคมไทย” ที่วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จังหวัดราชบุรี  โดยมี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในงานชุมนุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554  มีผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรีมาร่วมงานประมาณ 390 คน


           คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังหมณฑลราชบุรี ปัจจุบันมีคุณเชษฐ  ชาวนาแก้ว เป็นประธาน โดยมีพระคุณเจ้าปัญญา  กฤษเจริญ เป็นที่ปรึกษา มีชมรมผู้สูงอายุใน 12 วัด  
 
 วัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3  มีดังนี้
         1. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในสังฆมณฑลมาพบปะสังสรรค์ ร่วมกันกิจกรรมที่เป็นประโยนชน์
         2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุฉลองความเชื่อ ความรัก ความหวัง และเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ
         3. เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู “ผู้สูงอายุตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญู” ในระดับสังฆมณฑลที่ได้ดำเนินชีวิตเป็นศาสนิกชนที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือพระศาสนจักร สังคม บุพาการี  ผู้ป่วยผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง
         4. เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพอนามัย  ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
 
             โอกาสนี้พระคุณเจ้าให้ข้อคิดแก่ผู้มาร่วมงานว่า 
            “ในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่มาชุมนุมกันในที่นี้  ขอให้เรายืนยันความเชื่อร่วมกันว่าถึงเราจะอายุมากแค่ไหน เราก็จะรักพระเจ้าเสมอ  ซึ่งจะเห็นได้จากข้อความในพระคัมภีร์ว่า บุคคลสำคัญๆ ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรล้วนเป็นผู้สูงวัยทั้งสิ้น นับตั้งแต่โมเส ประกาศกเอลียาห์ และอีกหลายต่อหลายท่าน  ดังนั้นจึงเป็นกำลังใจว่า พระเป็นเจ้าทรงรักเราแต่ละคน  และพระองค์ต้องการให้เราใช้วันเวลาที่มีเหลืออยู่รับใช้พระเป็นเจ้า รับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างสุดความสามารถ”

           “น่าเสียดายที่วันนี้ คุณเชษฐ  ชาวนาแก้ว ประธานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งสำคัญที่โรงพยาบาล  แต่ท่านก็ยังฝากใจมาร่วมงานกับเรา อีกทั้งคุณพ่อบุญส่ง  หงส์ทอง เจ้าอาวาสวัดพระคริสตหฤทัย เจ้าของสถานที่ที่เราจัดงานก้อติดภารกิจในต่างประเทศ แต่ก็ได้มอบหมายให้คุณพ่อศิริพงษ์  พงษ์วัฒนา มาอยู่ท่ามกลางเราดูแลความเรียบร้อยในงานแทน  จึงนับเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่  ซึ่งทั้งหมดหากเรามองในอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นว่า  นี่เป็นเพราะพระเป็นเจ้าต้องการทดสอบเราว่า “ผู้สูงอายุ” อย่างเราๆ ที่สุขภาพอ่อนแอ เดินเหินชักช้า หูตาฝ้าฟาง จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง แสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้หรือไม่  แม้ว่างานในครั้งนี้จะมีปัญหา อุปสรรคก็ตาม  แต่ผลที่ปรากฏต่อหน้าพ่อในวันนี้คือ  ผู้สูงอายุทุกคนได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันดำเนินงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำปีต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  นี่ย่อมแสดงให้เห็นว่า “ผู้สูงอายุ”  มีความสำคัญต่อพระศาสนจักร  ต่อสังคมไม่น้อยไปกว่าคนหนุ่มสาวเลย”  “ฉะนั้นขอให้ผู้สูงอายุเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  จงทำหน้าที่ลูกของพระเจ้าอย่างดีเช่นนี้ต่อไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต  และโอกาสนี้ขอเปิดงานชุมนุมผู้สูงอายุประจำปี 2554  ณ บัดนี้”
 
               พร้อมกันนี้ คุณสมจิตร์  ศักดิ์สิทธิกร ประธานเครือข่ายชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี และคุณจินตนา  พาสุระวรวุฒิ มาให้ความรู้เรื่อง “การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยตนเอง”   ผู้ร่วมงานรับชมการแสดงของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 4 ชมรม
1.ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี  ชุด “สาวบ้านแต้”
2.ชมรมผู้สูงอายุวัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สุมทรสงคราม  ชุด “เทียนมี มี”
3.ชมรมผู้สูงอายุวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ราชบุรี  ชุด “ลัลลา มาลากัต”
4.ชมรมผู้สูงอายุวัดพระเมตตา ไทรงาม  ราชบุรี  ชุด  “รจนาเสี่ยงพวงมาลัย”
 
              ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานได้ร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานมิสซา ร่วมกับคณะสงฆ์ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ  และมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญู” ระดับสังฆมณฑลประจำปี 2554 

 ภายหลังพิธีผู้สูงอายุทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  ระหว่างรับประทานมีการจับสลากมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุและแขกที่มาร่วมงาน

ภาพข่าวโดย  พนิดา  แหวกวารี 

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์