Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02977553
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
534
974
6395
15414
38900
2977553
Your IP: 34.200.222.93
2020-08-15 12:26

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

การจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่  7  และบวชพระสงฆ์ใหม่
        คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมกับสังฆมณฑลนครสวรรค์ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาลและสัตบุรุษวัดเซนต์นิโคลาส คณะครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์  จัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 7 และบวชพระสงฆ์ใหม่ 1 องค์ ชื่อ สังฆานุกรดอมินิก สินธ์ หนุนทรัพย์  ขึ้นในวันที่  27 - 28 เมษายน 2555โดยมี พระสังฆราชพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน มีผู้สูงอายุทั่วประเทศ 10 สังฆมณฑลไปร่วมงาน ประมาณ  2,000  คนเศษ

การจัดงานวันผู้สูงอายุฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของผู้สูงอายุคาทอลิกในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา เป็นพลังหลักของสังคมและพระศาสนจักร ส่งเสริมฟื้นฟูสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ หันมาใส่ใจผู้สูงอายุทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจ ส่งเสริมให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูรู้คุณค่าของบิดา-มารดาของตน โดยรณรงค์จัดโครงการผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ลูกกตัญญูตัวอย่างขึ้น

 สังฆมณฑลราชบุรีมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิกผู้สูงอายุ ไปร่วมงาน จำนวน 119 ท่าน (วัดบ้านโป่ง 22 / วัดดอนมดตะนอย 13 / วัดเพลง 11 / วัดราชบุรี 10 / วัดบางนกแขวก  11 / วัดห้วยกระบอก 8 / วัดท่าม่วง 14 / วัดโพธาราม 15 / วัดดอนกระเบื้อง 4 / วัดกลุ่มจอมบึง 11 )

 สังฆมณฑลราชบุรี มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ใบพรพระสันตะปาปา และมีส่วนร่วมการแสดงต่างๆ ดังนี้
              - มอบประกาศเกียรติคุณใบพรพระสันตะปาปา ให้แก่ เวชบุคคลตัวอย่าง ที่ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักรส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 1 ท่าน คือ 
                 นางมารีอา  สมจิตร์  ศักดิ์สิทธิกร   สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม   ราชบุรี
              - ผู้สูงอายุตัวอย่างได้รับเกียรติบัตรใบพรพระสันตะปาปา (ระดับชาติ)  2 ท่าน  คือ
                  1.นายเปาโล นิยม อัยราน้อย      สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
                  2.นางมารีอา เสงี่ยม  แหวกวารี   สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ราชบุรี
       - ลูกกตัญญูตัวอย่างรับเกียรติบัตรใบพรพระสันตะปาปา (ระดับชาติ) 2 ท่าน คือ 
                  1.น.ส.เซซีลีอา วิจิตรา คิดรุ่งเรือง    สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ  บ้านโป่ง
                  2.น.ส.เปโตรนิลลา ภณฤชา กาญจนวสิต   สัตบุรุษวัดอาสนวิหาร บางนกแขวก
      
      - ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญโยเซฟ นำทีมโดย  คุณอรพินทร์  แดงช่วง ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจัดการแสดงบนเวที 1 ชุด ชื่อ จินตลีลาคิมหันต์แห่งรัก  (ได้รับการชมเชยว่าสวยงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมาก)

     - ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหาร บางนกแขวก โดย น.ส.สายสุนีย์ เสียงไพเราะ ชนะเลิศการประกวดเป็นเทพีผู้สูงวัยสูงคุณค่า 555
 
                ในนามของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของทุกวัด ทุกชมรมเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 7 ที่พิษณุโลกในครั้งนี้ ทุกฝ่ายต่างเสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้สูงอายุ ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่าง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ใบพรพระสันตะปาปา และรางวัลอื่นๆ ขอพระเป็นเจ้า นักบุญยอกิม – อันนา  อวยพรตอบแทนน้ำใจดีแก่ทุกท่าน ทุกฝ่าย โดยทั่วกัน
เชษฐ   ชาวนาแก้ว
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆณฑลราชบุรี
รายงาน

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์