Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02968473
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
614
1363
5428
6334
38900
2968473
Your IP: 3.236.159.130
2020-08-06 13:33

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประกาศ สำนักพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
เรื่อง “ปีแห่งความเชื่อ”

             สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะ ปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ประกาศให้ ช่วงเวลาระหว่าง วันที่ 11 ตุลาคม 2012 (โอกาสครบ 50 ปี การเปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2) ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เป็นปีแห่งความเชื่อ (Year of Faith) เราคริสตชนทุกคนต้องกระตือรือร้นในการตอบรับพระดำริของพระสันตะปาปา ต้องเอาใจใส่ พัฒนาและฟื้นฟูความเชื่อของเรา ทำให้ความเชื่อมีชีวิตชีวา

สามารถเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางวิกฤติของความเชื่อ เป็นเกลือที่คงความเป็นเกลือ ไม่ไร้รสชาติ เป็นแสงสว่างที่ส่องแสง ไม่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ถัง (เทียบ มธ. 5 :13-16)

สังฆมณฑลราชบุรีได้ดำเนินการบูรณาการปีแห่งความเชื่อเข้ากับแผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี โดยคณะกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการ ในนามสังฆมณฑล

        ดังนั้น ขอให้ทุกภาคส่วนในสังฆมณฑลราชบุรี มีส่วนช่วยให้บุคคลในสังกัดได้พบความงดงามของความเชื่อ ได้เป็นประจักษ์พยานความเชื่อเพื่อรับใช้พระศาสนจักร ได้สื่อสารประสบการณ์แห่งความเชื่อและความรักแก่พี่น้องอื่นๆ ขณะเดียวกันเราต้องเป็นทุกข์ถึงบาป กลับใจและเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้มากขึ้น เข้มข้นขึ้น อย่าลืมว่า ความเชื่อที่ปราศจากความรัก ย่อมไม่เกิดผล ฉะนั้น เมื่อเราฟื้นฟูความเชื่อ เราต้องสนใจปฏิบัติความรักเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องด้วย ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทำสิ่งใด ต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ. 25: 40)

ประตูแห่งความเชื่อเปิดอยู่เสมอ จงเข้าไปและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้น เพื่อพบความสุขแท้จริงนิรันดร ขอพระเจ้าประทานพระพร และขอเปิดปีแห่งความเชื่อ ในสังฆมณฑลราชบุรี ณ บัดนี้

ประกาศ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
วันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2012

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์