Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02969151
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
85
1207
6106
7012
38900
2969151
Your IP: 35.172.233.2
2020-08-07 01:39

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
อบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจำปี 2555 / 2012
             เมื่อวันที่  12 - 13  ธันวาคม  2555  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจำปี  ขึ้นที่บ้านซาเลเซียนฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในหัวข้อ “ความเชื่อผู้สูงวัย สร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง” มีจิตตาธิการ ผู้ประสานงาน แกนนำผู้สูงอายุคาทอลิกทุกชมรมในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมอบรมฯ 38 คนโดยมี ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์  จิตตาธิการนำถวายบูชามิสซาเปิดการอบรมฯ  พระสังฆราชยอห์นบอสโก กฤษเจริญ  เป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายในหัวข้อ  “ความเชื่อของผู้สูงวัย สร้างสรรค์ครอบครัว ชุมชน คริสตชน”                   นอกจากนั้นการอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อในรูปแบบวิถีชุมชนวัด (BEC) โดยมีวิทยากรที่เป็นฆราวาส ประกอบด้วย  คุณทศพล ทนุผล  / อ.ศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล  /  คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์  /  คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์  เป็นผู้นำกลุ่มตามคู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือน ธันวาคม 2555 เป็นกรอบดำเนินการ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ผู้สูงอายุทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งปั้นประสบการณ์ มองดูชีวิต ไตร่ตรองพระวรสาร  ขับร้อง สวดภาวนาฯ ทำกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม

                การประชุมสามัญประจำปี  2555  มีวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้  มีเรื่องสำคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ คือ การสรรหาลูกกตัญญู / ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างปี 2556   การเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ผู้ยากไร้   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ สรุปผลงานกิจกรรมของชมรมฯปี  2555เสนอแผนงานปี 2556  การจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลประจำปี 2556 การไปร่วมงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 8 ที่เชียงใหม่ การกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำปี 2556 ของสังฆมณฑลฯ ฯลฯ

               การอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จบลง เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ธ.ค. 2555 โดยมี ซ.จูเลียต โนลัสโก. CM. ผู้แทนกลุ่มจอมบึงเป็นผู้นำสวดภาวนาขอบคุณพระ ปิดการอบรมฯ

                  สุดท้ายคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ  อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องที่พัก อาหาร สถานที่ เป็นอย่างดี ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างขอบคุณครับ


                              

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์