Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02977494
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
475
974
6336
15355
38900
2977494
Your IP: 34.200.222.93
2020-08-15 11:37

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2013 คุณพ่อไพยง  มนิราช เป็นผู้แทนพระสังฆราชร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูในงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 96 คนได้เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยการจัดงานชุมนุมผุ้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
2.เป็นการรื้อฟื้นบทบาทของผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดวัฒนธรรมคุรธรรมสู่ชนรุ่นหลัง
3.ให้ผุ้สูงอายุได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีกำลังใจที่จะรวมกลุ่มกันในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
4.สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกและคริสตชนที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาอย่างสม่ำเสมอโดยการประกาศยกย่องให้สาธารณชนรับทราบ

โอกาสนี้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผุ้สูงอายุได้มอบใบพรพระสันตะปาปาและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลต่าง ๆ
ซึ่งสังฆมณฑลราชบุรีมีผู้ที่ได้รับฯ จำนวน 2 ท่านคือ

1.นายโยเซฟ เชี้ยว  จิรวัฒนาพันธ์  อายุ 76 ปี สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2.นายเบเนดิก มนัส  คิ้วทวีวิวัฒน์  อายุ 63 ปี สัตบุรุษวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

และอีก 2 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเป็นลูกกตัญญู คือ
1.นางกอแรตตี ศิริพร  ชิดเครือ สัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2.นางสาวมารีอา  แก้วกัลยา  ม่วงโมรี  สัตบุรุษวัดนักบุญอันตน  ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี  ยังได้รับรางวัลรองอันดับที่หนึ่งชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ในครั้งนี้อีกด้วย

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์