Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02938130
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1435
1329
1435
14891
67528
2938130
Your IP: 34.239.167.74
2020-07-12 23:05

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
งานมงคลสมรส
ก. ความสำคัญ       
        1. อาทิตย์นี้เราอยู่ในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาสถานที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงฤทธิ์อำนาจในฐานะพระเจ้า ซึ่งเป็นอัศจรรย์แรกของพระองค์ คือ การเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศ หนังสือพระคัมภีร์เริ่มด้วยงานมงคลสมรสของอาดัมกับเอวาในสวนเอเดน (ปฐก 2:23-24) และจบลงด้วยงานมงคลสมรสอีกงานหนึ่งคืองานมงคลสมรสของลูกแกะของพระเจ้า (วว 19:9, 21:9, 22:17).  ในพระคัมภีร์ เราจะเห็นได้ว่า “งานมงคลสมรส” เป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาแห่งความสัมพันธ์รักระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่ทรงเลือกสรร พระเจ้าทรงเป็นเจ้าบ่าวที่ซื่อสัตย์และมนุษยชาติก็คือเจ้าสาวสุดที่รัก ให้เราภาวนาเพื่อให้อัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
     1.  บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 62:1-5): ประกาศกอิสยาห์ (680 ปี ก่อนคริสตกาล) ใช้ภาพเปรียบเทียบของคู่รักเพื่อบรรยายถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชาวอิสราเอล (คือพวกเราในปัจจุบัน) ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ถูกเปรียบเทียบเหมือนกับความซื่อสัตย์ของสามีที่มีต่อภรรยาของตนเอง อิสยาห์ทำนายล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงไถ่กู้กรุงเยรุซาเล็มหลังจากการอพยพจากกรุงบาบิโลนและให้ภาพว่าเป็นดั่งงานเลี้ยงมงคลสมรสระหว่างพระเจ้ากับกรุงเยรุซาเล็ม ซึ่งเป็นภาพแสดงล่วงหน้าถึงเหล้าองุ่นจำนวนมากในงานเลี้ยงที่เมืองคานา
     2. บทสดุดี (สดด 96): เป็นบทขับร้องเพื่อแสดงความยินดี “จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่พระเจ้า”
     3. บทอ่านที่สอง (1คร 12: 4-11): น.เปาโลเตือนเราว่าเหล้าองุ่นใหม่ที่พระเยซูเจ้าประทานให้เรานั้นก็คือพระพรของพระจิตเจ้า ที่ทรงมอบให้กับเจ้าสาวของพระองค์
     4. พระวรสาร (ยน 2:1-11):  น.ยอห์นได้บรรยายถึง “เครื่องหมาย” แรกในเครื่องหมายเจ็ดประการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูบอกให้พระองค์ช่วยเหลือ ทีแรกพระเยซูดูเหมือนจะปฏิเสธ แต่ต่อมาพระองค์ทรงบอกคนรับใช้ให้ตักน้ำใส่โอ่งหินหกใบให้เต็ม และให้นำน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นให้ผู้จัดการงานเลี้ยงได้ชิม เขาแปลกใจว่าทำไมเหล้าองุ่นชุดหลังนี้จึงมีรสชาติดีกว่าของเก่ามากมาย

ค. ปฏิบัติ    
    1. “ให้เราเชิญพระเยซูและพระแม่มารีย์เข้ามาประทับในบ้านของเรา” เมื่อครอบครัวของเรารู้สึกติดขัด ท้อแท้ มีปัญหา ความรักความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มลดน้อยลง ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มเกิดความเบื่อหน่าย ลูกหลายเริ่มเป็นภาระ ความสำนึกว่าพระเยซูและพระแม่มารีย์อยู่ด้วยกับเราในครอบครัวเหมือนในงานเลี้ยงที่คานาจะช่วยให้กำลังใจเราในการสร้างบรรยากาศแห่งการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน ความรักและเคารพต่อกันด้วยจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและการช่วยเหลือกันในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตครอบครัวกลับมามีชีวิตชีวา   
   2. “ให้เราทำตามคำแนะนำของพระแม่มารีย์” คือ “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” นี้เป็นเพียงคำสิ่งเดียวของพระแม่ที่เราพบในพระคัมภีร์ และสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดอัศจรรย์ในครอบครัวของเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าเราจะต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร
   3. “เติมความรักในหัวใจ” เหมือนพระเยซูทรงเติมน้ำลงในโอ่งหิน พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้เติมชีวิตที่ว่างเปล่าของเราด้วยความรักที่มีต่อคนรอบข้างด้วยเหล้าองุ่นใหม่แห่งความรัก ความเมตตา ความสนใจและห่วงใยกัน
    4. “ให้เราชื่นชมในอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา” บางครั้งเราได้รับสิ่งดีๆจากเพื่อนบ้านที่เราไม่ได้คาดคิด ความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจ การได้รับสิ่งของหรือความสำเร็จ กำลังใจ จากคำพูดที่ดีๆของผู้อื่น เหล่านี้คือพระพรของพระจิตเจ้า และสิ่งที่สำคัญคือให้เราเป็นผู้นำอัศจรรย์ไปมอบให้ผู้อื่นด้วย

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์