Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02856672
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
90
871
2384
961
55775
2856672
Your IP: 34.232.62.209
2020-06-02 02:18

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
ชุมพาบาลที่ดี
( 12 พฤษภาคม )
ก. ความสำคัญ
       
1. วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตเป็นวันฉลอง “ชุมพาบาลที่ดี” ซึ่งเป็น “วันภาวนาเพื่อกระแสเรียกระดับโลก” พระคัมภีร์ในวันฉลองนี้จึงกล่าวถึงบทบาทของบรรดาชุมพาบาลของพระศาสนจักร ซึ่งแต่ละปีในวันอาทิตย์นี้ เราจะไตร่ตรองถึงภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดี ที่อุทิศตนและเอาใจใส่ลูกแกะของพระองค์ คำว่า “ผู้อภิบาล” (pastor) หมายถึง “ชุมพาบาล” หรือผู้เลี้ยงแกะ ชุมพาบาลเป็นผู้นำ ผู้เลี้ยงดู ผู้บำรุงรักษา ให้กำลังใจ แก้ไข และปกป้องลูกแกะของเขา ซึ่งหมายถึง การรับผิดชอบของบรรดาผู้นำของพระศาสนจักรทุกคนนั้นเอง บรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ มองพระเยซูเจ้าในฐานะชาวยิวในฝันของการเป็นชุมพาบาลที่ดีที่สมบูรณ์แบบ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
      1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ 13:14,43-52) เล่าให้พวกเราฟังว่า น.เปาโลและ น.บารนาบัสเลือกที่จะรับฟังเสียงของพระเยซูเจ้าชุมพาบาลที่ดีและติดตามพระองค์ ท่านทั้งสองได้ทำหน้าที่ของชุมพาบาลที่ดีแม้จะถูกชาวยิวคัดค้านและต่อต้านในขณะที่ท่านพยายามประกาศข่าวดีแห่งความรอดอย่างกล้าหาญ และยังแนะนำให้บรรดาคริสตชนมีเห็นความเห็นอกเห็นใจคนต่างความเชื่อเพราะพระเจ้าทรงมีเมตตาต่อทุกคน
      2. บทอ่านที่สองจากหนังสือวิวรณ์ (วว 7:9,14ข-17) ให้ภาพนิมิตถึงพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นลูกแกะที่ได้รับเกียรติในพระสิริรุ่งโรจน์และชุมพาบาล มินิตที่ น.ยอห์นได้รับนี้ให้กำลังใจบรรดาผู้นำให้มั่นใจว่าทุกคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์และนำผู้อื่นให้มาติดตามพระองค์ด้วยนั้นจะได้มีส่วนร่วมในชีวิตความสุขนิรันดร์กับพระองค์ในสวรรค์
      3. พระวรสาร (ยน 10:27-30) วันนี้พระวรสารให้ทั้งกำลังใจและคำท้าทายเรา ข่าวสารที่ให้กำลังใจก็คือ “ไม่มีใครแย่งชิง(แกะ)ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้” ข่าวสารที่ท้าทายเราคือผู้อภิบาลและผู้นำฆราวาสควรเป็นชุมพาบาลที่ดี ดูแลเอาใจใส่บุคคลที่พวกเขาได้รับมอบหมาย

ค. ปฏิบัติ
     1. “จงเป็นชุมพาบาลที่ดี”  ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นคือ “ชุมพาบาล” ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต อบจ ผู้อำนวยการสภาภิบาล หัวหน้ากลุ่ม องค์กร หน่วยงาน สถาบัน ฯลฯ ต่างเป็นชุมพาบาลทั้งนั้น เราต้องเป็นชุมพาบาลที่ดีโดยแสดงความรักทุกคนที่อยู่ในความดุแลของเรา ภาวนาให้พวกเขา ให้เวลา และช่วยเหลือดูแลสวัสดิการทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ
     2. “จงเป็นแกะที่ดี” ในฐานะที่เป็นลูกวัด คุณพ่อเจ้าวัดต้องการให้ลูกวัดรับฟังและติดตามเสียงของท่านโดยผ่านบทเทศน์ ในการประชุม ในกลุ่มการแบ่งปันพระวาจา และในคำแนะนำของท่าน – ในการรับอาหารฝ่ายจิต เป็นต้นในพิธีมิสซาฯประจำวันอาทิตย์และศีลศักดิ์สิทธิ์ การฟื้นฟูจิตใจและการประกาศข่าวดี – ร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดโดยการให้คำแนะนำ ให้กำลัง วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรักเมื่อเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้อง – ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดและกลุ่มองค์กรจัดทำ
     3. “ให้เราภาวนาและส่งเสริมกระแสเรียก” การเป็นสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อเราจะได้มีชุมพาบาลที่ดีมากยิ่งขึ้น

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์