Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03014890
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
21
1086
21
17874
34877
3014890
Your IP: 3.237.94.109
2020-09-20 00:41

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา (16 กุมภาพันธ์ 2020)
เลือกได้
ก. ความสำคัญ
    1.วันนี้บทอ่านเชิญชวนเราให้ตัดสินใจเลือกด้วยใจอิสระและชาญฉลาดที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่ทรงรักและห่วงใยเราเสมอ พระองค์ทรงมอบพระบัญญัติของพระองค์ให้ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรโดยผ่านทางโมเสสและบรรดาประกาศกต่างๆในพันธสัญญาเดิม และโดยพระเยซูพระบุตรของพระองค์เองในพันธสัญญาใหม่ สำหรับชาวอิสราเอลแล้ว พระคัมภีร์โตราห์ (ชุดพระคัมภีร์ที่ประกอบด้วยห้าเล่มแรก) ไม่ได้เป็นแค่บทบัญญัติ แต่เป็นแนวทางหรือคำสอนที่เสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์และความดีพร้อมให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาแต่ละคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (บสร 15:15-20) คัดมาจากพระคัมภีร์บุตรสิราซึ่งให้คำสอนที่ชัดเจนที่สุดในพันธสัญญาเดิมในเรื่องของ “อิสรภาพ” ที่พระเจ้าประทานให้ในจิตใจของเรา พระเจ้าไม่ทรงบังคับใครแต่ให้เลือกและรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกนั้น “ถ้าท่านต้องการ ท่านก็ปฏิบัติตามบัญญัติได้...ท่านต้องการสิ่งใดก็จงยื่นมือหยิบด้วยตนเอง ทั้งชีวิตและความตาย”  
        2.บทอ่านที่สอง (1คร 2:6-10) นักบุญเปาโลท้าทายผู้ที่เชื่อศรัทธาชาวโครินธ์ให้ชื่นชอบพระปรีชาญาณของพระเจ้าในแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป แผนการนี้ได้ถูกซ่อนเร้นไว้เป็นเวลานานแต่เวลานี้พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยให้เราทราบแล้ว
        3.พระวรสาร (มธ 5:17-37) พระเยซูเจ้าทรงอธิบายความหมายที่แท้จริงของบัญญัติของโมเสสในสามเรื่องด้วยกัน คือ การฆาตกรรม การล่วงประเวณี และการผิดคำสาบาน (ดูคำอธิบายในพระวรสาร)

    
ค.ปฏิบัติ          
        1. “เชื่อฟังพระเจ้า” เราต้องนบนอบและชื่นชอบหลักพื้นฐานของพระบัญญัติของพระเจ้า ในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและของพระศาสนจักร ให้เราจดจำหลักพื้นฐานสองประการของพระบัญญัตินี้ คือ หลักแห่งความเคารพบูชา(reverence) และหลักแห่งการเคารพนับถือ(respect) ในพระบัญญัติสี่ประการแรก เราต้องให้ความเคารพบูชาพระเจ้า เคารพบูชาพระนามศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาวันของพระองค์ และเคารพบูชาบิดามารดาของตนเอง จากนั้นพระบัญญัติหกประการต่อมาบอกให้เราเคารพต่อชีวิตของผู้อื่น เคารพต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน และสามีภรรยาของผู้อื่น ความนบนอบต่อพระบัญญัติของเราจะต้องกระทำด้วยความรักและความกตัญญูต่อพระเจ้า

      2. “ยกโทษ ไม่จดจำ และไปคืนดี” นักบุญเปาโลสอนว่า “แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป” (อฟ 4:26) เมื่อเราโกรธเราจะเก็บความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้ในจิตใจของเราเหมือนเรามีความดันโลหิตสูง หรือความป่วยฝ่ายจิต ดังนั้นขอให้เราผ่อนคลาย อย่าเครียด อยู่เงียบๆ คิดก่อนทำ ให้เวลากับตนเอง ภาวนาของพลังจากพระเจ้า ขอพลังแห่งการควบคุมตนเอง และวอนขอพระจิตเจ้าประทานความกล้าหาญให้เราสามารถมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสายตาของพระเยซูเจ้า ถามตนเองว่า “ถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่ พระองค์จะทำอย่างไร”

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์