Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02847651
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1260
1887
3147
47715
61970
2847651
Your IP: 18.206.187.81
2020-05-25 20:04

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
ข่าวดีวันอาทิตย์พระทรมานของพระเยซูเจ้า (5 เมษายน 2020)
การต้อนรับและการทรยศ
ก. ความสำคัญ
            1. พระศาสนจักรฉลองสัปดาห์ที่หกเทศกาลมหาพรต ด้วยสองเหตุการณ์ คือ การแห่ใบลานและอาทิตย์พระทรมาน ตลอดสัปดาห์นี้เราเรียกว่า “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเราไม่ได้แค่ระลึกถึงความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่เป็นความตายและการกลับคืนชีพของเราด้วย เหตุการณ์แห่งพระทรมานของพระเยซูนำมาซึ่งการบำบัดรักษาบาดแผลจากบาป ทำให้เราได้กลับคืนดี และได้รับความรอดพ้นสู่สวรรค์ในชีวิตของเรา


             2. การเข้ามีส่วนร่วมในพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ (แม้ปีนี้จะเป็นทางออนไลน์) จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสนิทแนบแน่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มพูนความเชื่อและทำให้ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์ของพระคริสต์เข้มแข็งยิ่งขึ้น

              3.พิธีกรรมวันนี้รวมสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หนึ่งเป็นเกียรติยศ เป็นความยินดี อีกด้านหนึ่งเป็นการทรมาน นั้นคือการต้อนรับด้วยความจงรักภักดีเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและช่างเวลาแห่งการทดลอง ถึงขั้นสุดท้ายคือการถูกทรมาน ถูกตรึงบนไม้กางเขน สิ้นพระชนม์และการถูกฝังไว้ในคูหา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 50:4-7) ประกาศกอิสยาห์ได้พยากรณ์ล่วงหน้าถึงชีวิตในช่วงที่ต้องทนทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้า
        2. บทอ่านที่สอง (ฟป 2:6-11) นักบุญเปาโลได้เขียนถึงชาวฟิลิปปี เป็นบทภาวนาสรรเสริญที่เก่าแก่สะท้อนถึงความเชื่อและความเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าคือใคร และพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปและความตายได้อย่างไร
        3.พระวรสาร (มธ 27:11-54) วันนี้พระวรสารแบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกบรรยายถึงการต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยความจงรักภักดีเช่นกษัตริย์ ประชาชนเดินพาเหรดตามพระองค์เป็นระยะทางสองไมล์ จากภูเมะกอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม ภาคที่สอง เราได้รับฟังเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้าตามการบันทึกของนักบุญมัทธิว เราได้รับการท้าทายให้ตรวจสอบการดำเนินชีวิตของเราตามเรื่องพระทรมานที่เรารับฟัง เช่น นักบุญเปโตรที่ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซู ยูดาสผู้ทรยศ เฮโรดผู้ที่เยาะเย้ย ปีลาตผู้ที่ทำขัดกับมโนธรรมของตนเองโดยตัดสินประการชีวิตพระเยซูด้วยการตรึงบนไม้กางเขน หัวหน้าประชาชนที่สงวนท่าทีรักษาตำแหน่งของตน
ค.ปฏิบัติ          
        1. “เราทำให้พระเยซูเจ้าร้องไห้เพราะบาปของเราหรือไม่” เหมือนที่เราได้ฟังในตอนต้นของพิธีแห่ใบลาน พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับกรุงเยรูซาเล็ม  
        2. “เราเป็นต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลหรือไม่” พระเจ้าทรงมุ่งหวังให้เราทุกคนผลิตผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ความยุติธรรม สุภาพถ่อมตน นอบน้อมเชื่อฟัง ความรักเมตตา และการให้อภัย เราเป็นเช่นนี้หรือไม่ หรือตรงกันข้ามเราผลิตแต่ผลไม้ที่เป็นพิษ เช่น ความไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม หยิ่งจองหอง อิจฉาริษยา และเห็นแก่ตัว
        3. “ต้องให้พระเยซูใช้แส้เฆี่ยนเราหรือไม่” เหมือนพระเยซูทรงใช้เชือกเป็นแส้ขับไล่บรรดาพ่อค้าที่ทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นมลทิน พระเยซูเจ้าไม่ทรงอดทนต่อการลบหลู่ดูหมิ่นพระวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระจิตเจ้า หนึ่งคือการให้ความเคารพต่อวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และอีกหนึ่งที่สำคัญคือร่างกายของเราเอง ขอให้เราเคารพตัวของเรา ทำตัวเราให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกิจการที่ดี ความนึกคิดที่ดี การอยู่ในศีลและพระพรของพระเจ้า การรักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระองค์
        4. “เราต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าประทับในใจของเราหรือไหม” เราพร้อมที่จะใช้ชีวิตของเราในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างดีหรือไม่ เราจงระลึกไว้เสมอว่าเราเป็นคนบาปคนหนึ่งที่ได้ตรึงพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน และเราสามารถกลับมาหาพระเยซูเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งโดยการวอนขอพระเมตตาด้วยศีลอภัยบาป
        5. “เราเป็นเหมือนลาไหม” เหมือนลาที่ให้พระเยซูเจ้าประทับเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม นำความรักที่ยิ่งใหญ่ ความรักและการให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไข และการรับใช้ช่วยเหลือด้วยความเสียสละไปสู่บ้านของเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา ที่ทำงานของเรา และในทุกๆที่ที่เราอาศัยอยู่

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์