Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02847684
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1293
1887
3180
47748
61970
2847684
Your IP: 18.206.187.81
2020-05-25 20:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ล้างเท้าให้กัน : ข่าวดีวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์
ล้างเท้าให้กัน

ข่าวดีวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ( 9 เมษายน 2020)  

มิสซาเย็นวันพฤหัสฯ
ก.ความสำคัญ
          1. เราระลึกถึง 3 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ 1) ระลึกถึงการเฉลิมฉลองมิสซาแรก 2) ระลึกถึงการแต่งตั้งสงฆ์ สืบสานงานของพระเยซู เพื่อถวายบูชามิสซา โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และสั่งสอนและดูแลประชาชน 3) ระลึกถึงการประกาศพระบัญญัติใหม่แห่งความรัก “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34).


           2. วันนี้เรายังระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนการฉลองปัสกาของชาวยิวให้เป็นวันปัสกาแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่จริงแล้ววันปัสกาของชาวยิวเป็นการเฉลิมฉลองที่รวมกันระหว่างการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในสองเหตุการณ์แต่โบราณ คือ การขอบคุณพระเจ้าโดยผ่านทางฝ่ายอาแบล ซึ่งเป็นคนเลี้ยงสัตว์ พาสัตว์ไปเลี้ยงตามทุ่งหญ้า แล้วขอบคุณพระเจ้าโดยถวายแกะเป็นเครื่องบูชา ไปจนถึงเรื่องลูกแกะที่ถูกฆ่าก่อนที่ชาวอิสราเอลจะออกจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ ซึ่งเรียกการฉลองนั้ว่า “ปัสกา” ส่วนฝ่ายคาอินเป็นตัวแทนฝ่ายเกษตรกรที่ขอบคุณพระเจ้าโดยถวายพืชผล และนำไปสู่การถวายขนมปังไม่มีเชื้อแก่พระเจ้าในคืนอพยพ  

           3.การฉลองปัสกาของชาวอิสราเอล (อพย 12:26-37) จึงเป็นการรวมตัวกันที่กลมกลืนของการฉลองการขอบคุณพระเจ้าทั้งสองเหตุการณ์นี้ เป็นเหตุการณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงสั่งให้กระทำขึ้นทุกๆ ปีเพื่อขอบพระคุณสำหรับการได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างอัศจรรย์ของบรรพบุรุษของเขาจากทาสสู่ความเป็นไท แล้วอพยพจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย 12:1-8,11-14) พระเจ้าทรงแนะนำชาวยิวสองประการ คือ เตรียมตัวสำหรับรับอิสรภาพ โดยการรับทานอาหารและการทำเครื่องหมายโดยเอาเลือดทากรอบประตูเพื่อจะได้พ้นจากภัยพิบัติ
           2.บทอ่านที่สอง (1คร 11:23-26) นักบุญเปาโลแนะนำว่าการทานเลี้ยงของพระเยซูเจ้าเป็นธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรซึ่งเตือนใจเราให้ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า
           3.พระวรสาร (ยน 13:1-15) เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนปัสกาของชาวยิวมาเป็นพิธีมิสซา (ศีลมหาสนิท) หลังจากการล้างเท้าให้อัครสาวกและสั่งให้พวกเขารับใช้กันและกันด้วยความสุภาพถ่อมตน พระเยซูเจ้าทรงสรุปพิธีโดยการมอบพระกายและพระโลหิตของพระองค์ภายใต้รูปปรากฏของขนมปังและเหล้าองุ่น เพื่อเป็นอาหารและเครื่องดื่มฝ่ายจิต เพิ่มจากการให้รับทานลูกแกะปัสกา

ค.ปฏิบัติ
           1. “ช่วยเหลือกันด้วยใจสุภาพ” การเฉลิมฉลองพิธีมิสซาเรียกร้องให้เราล้างเท้าให้คนอื่น ๆ เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น มองเห็นพระเยซูในตัวของผู้อื่น ในทางปฏิบัติหมายความว่าเราต้องคิดถึงความต้องการของผู้อื่น ให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นก่อนความต้องการของตัวเราเอง และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

           2. “อุทิศตน ไม่ยึดติด” เหมือนพระเยซูที่มอบชีวิตของพระองค์แก่เรามนุษย์ พระองค์ทรงเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อเรา บำรุงเราโดยผ่านทางศีลมหาสนิท จึงขอให้เราได้แบ่งปันพระพร ความสามารถ เวลา สุขภาพ และทรัพย์สินให้กับผู้ที่ต้องการและเดือนร้อนมากที่สุด เพื่อเราจะได้เป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้าและปฏิบัติตามบัญญัติใหม่ของพระองค์ที่ว่า “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34).

           3. “นำพระพระเยซูคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น” จงเป็นประจักษ์พยานและนำพระเยซูไปบอกเล่าให้เพื่อนๆ และคนรอบข้างได้รู้จักและเข้าพึ่งพระบารมีของพระองค์เช่นเดียวกับเรา โดยการแสดงความรัก ความเมตตากรุณา การให้อภัยด้วยใจที่สุภาพถ่อมตนเสมอ

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์