Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02938235
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
43
1497
1540
14996
67528
2938235
Your IP: 34.239.167.74
2020-07-13 00:37

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"อย่ากลัว" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
"อย่ากลัว"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
(21 มิถุนายน 2020)
ก.ความสำคัญ
           1.บทอ่านจากพระคัมภีร์วันนี้เชิญชวนเราให้กล้าที่จะประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าให้คนอื่นได้รับรู้โดยใช้ทั้ง “คำพูด” และ “การดำเนินชีวิต” ของเราด้วยความกล้าหาญข.พระคัมภีร์และคำสอน
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 20:10-13) ประกาศกเยเรมีย์ไว้วางใจพลังอำนาจของพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านในการทำหน้าที่ประกาศกของเขา เขาถูกนินทาว่าร้าย แต่เขาไม่กลัวที่จะประกาศพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปด้วยความกล้าหาญ

      2. บทอ่านที่สอง (รม. 5:12-15) นักบุญเปาโลยืนยันกับคริสตชนชาวโรมว่าไม่ต้องกลัวการต่อต้านหรือขัดแย้งเพราะพวกเขาได้มีส่วนร่วมในความตายของพระเยซูเจ้าแล้ว และเพราะว่าพวกเขาได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ซึ่งเป็นอาดัมใหม่ ดังนั้นจึงจะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระองค์ด้วย

     3.พระวรสาร (มธ. 10:26-33) ก่อนส่งบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรสวรรค์และรักษาคนเจ็บไข้ พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนพวกเขา
     3.1 ให้ไปโดยทำตัวอย่าง “เรียบง่าย”  เมื่อเดินทางก็อย่าพกเงินหรือย่ามติดตัว  
     3.2 “ให้พร้อม” ที่จะถูกเบียดเบียน และที่สำคัญคือ “อย่ากลัว” (มธ. 10:1-31) พระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัว” ถึง 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ 1) อย่ากลัวเพราะ “ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย” (มธ. 10:26) 2) “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย” (มธ. 10:28) และ 3) อย่ากลัวเพราะ “ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก” (มธ. 10:31)

ค. ปฏิบัติ
     1. “ต้องประกาศข่าวดี” เราต้องประกาศข่าวดีที่ได้รับมาอย่างกล้าหาญ  และเพื่อจะทำเช่นนี้ได้ เราจำเป็นต้อง  
     1.1 “ฟัง” เราจะประกาศข่าวดีให้ผู้อื่นได้อย่างไรหากตัวเราเองยังไม่ได้รับข่าวดี  ภาษิตละตินจึงกล่าวไว้ว่า “ไม่มีใครสามารถให้สิ่งที่ตนไม่มีได้” (Nemo dat quod non habet.)
     1.2 “พูด” เราต้องพูดสิ่งที่ได้ยินจากพระเยซูเจ้า แม้ว่าการพูดนั้นจะทำให้ผู้อื่นเกลียดชังเราหรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม  
     2. “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย” (มธ. 10:28) โทษสูงสุดเท่าที่มนุษย์สามารถหยิบยื่นให้เราได้ก็คือความตายฝ่ายกาย ซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยกับชะตากรรมของผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งว่า “จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก” (มธ. 10:28) และผู้ที่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ก็คือพระเจ้า
     3. “กล้าแสดงตัว” ผู้ที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดา -  คริสตชนใดที่ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าในโลกนี้ พระองค์จะซื่อสัตย์ต่อผู้นั้นในโลกหน้า และผู้ใดภูมิใจรับพระองค์เป็นเจ้านายในโลกนี้ พระองค์จะภูมิใจรับผู้นั้นเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ในโลกหน้า เราอาจ “ไม่ยอมรับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์” ได้ดังนี้  
     3.1 “ด้วยคำพูด” บางคนพูดเหมือนไม่เต็มใจยอมรับพระองค์ เช่น “ฉันเป็นคริสตังเพราะพ่อแม่นำไปล้างบาปตั้งแต่เด็ก” หรือ “ผมเป็นคริสตังก็เพราะต้องการแต่งงาน”
บางคนเมื่อถูกถามว่าเป็นคริสตังหรือไม่ก็ตอบว่า “ใช่ แต่ไม่เคร่งนัก”
     3.2  “ด้วยการเงียบ”  กี่ครั้งกี่คราที่เรามีโอกาสพูดเพื่อพระเยซูเจ้า เพื่อคัดค้านสิ่งที่ผิด หรือเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราอยู่ฝ่ายใด  แต่เรากลับปล่อยให้โอกาสเหล่านี้หลุดลอยไป เรา “เงียบ” แทนที่จะ “พูด” และจริง ๆ แล้วมนุษย์เราปฏิเสธพระองค์ด้วยการ “เงียบ” มากกว่าการพูดหรือกระทำเสียอีก
      3.3 “ด้วยการกระทำ” บ่อยครั้งเราดำเนินชีวิตสวนทางกับความเชื่อที่เราประกาศยืนยัน เราเชื่อข่าวดีเรื่องความบริสุทธิ์ แต่กลับทำผิดและทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองด้วยการไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและครอบครัว เราประกาศว่าจะแบกกางเขนติดตามพระองค์ แต่กลับมัววุ่นวายอยู่กับการแสวงหาความสะดวกสบายใส่ตน เราสัญญาว่าจะรับใช้พระองค์ผู้ทรงประทานการอภัย แต่เรากลับจดจำความผิด เคียดแค้น และจองเวรผู้อื่น บางคนเพ่งสายตาอยู่ที่พระเยซูเจ้าผู้ทรงยอมพลีชีพเพราะรักมนุษย์  แต่กลับดำเนินชีวิตราวกับไม่เคยรู้ว่า “การรับใช้แบบคริสตชน” “ความรักแบบคริสตชน” หรือ “น้ำใจแบบคริสตชน” นั้นเป็นอย่างไร

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์