Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03014096
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
313
1034
6143
17080
34877
3014096
Your IP: 18.207.106.142
2020-09-19 06:59

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

เพียรทนและเมตตา ข่าวดีสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
เพียรทนและเมตตา

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
(19 กรกฎาคม 2020)

ก.ความสำคัญ
    1. วันนี้พระวาจาของพระเจ้าสอนเราเรื่อง “ความเพียรทน” และ “ความเห็นอกเห็นใจ” ของพระเจ้าที่มีต่อบุคคลที่เรียกว่า “วัชพืช” ที่อยู่ท่ามกลางเรา โดยหวังว่าพวกเขาจะได้กลับใจ พระวาจาเตือนเราว่าเราไม่ควรเร่งรีบกำจัดบุคคลเช่นนี้ออกจากครอบครัว วัด หรือสังคมของเราโดยการตัดสินที่ไม่สมควรและเร่งด่วน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 12:13, 16-19)  หนังสือปรีชาญาณแสดงให้เห็นพระคุณลักษณะของพระเจ้าที่ทรงพระเมตตาและเพียรทน ที่มากกว่าพระเจ้าผู้ทรงเคร่งครัดในกฎบัญญัติและพระเจ้าผู้ทรงลงโทษในหนังสือปฐมกาล

    2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:26-27) นักบุญเปาโลเตือนเราว่าพระจิตของพระเจ้าทรงเสริมพลังเราอย่างมั่นคงสม่ำเสมอโดยอาศัยคำภาวนาวอนขอและในความอ่อนแอของเรา ดังนั้นเราควรเพียรทนให้กับตนเองและผู้อื่น

    3.พระวรสาร (มธ. 13:24-43) พระวรสารพระเยซูทรงสอนด้วยเรื่องเปรียบเทียบ “เมล็ดข้าวพันธุ์ดีและวัชพืช” พระเยซูทรงนำเสนอภาพของพระเจ้าผู้ทรงปรีชาและทรงพียรทนที่ทรงอนุญาตให้ความดีและความชั่วอยู่คู่กันในโลก และให้โอกาสบุคคลที่ไม่ดี โดยมองส่วนที่ดีแม้จะเล็กน้อยที่พวกเขามี ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสพวกเขาได้กลับใจก่อนที่จะถึงวาระสุดท้าย ”จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว” พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคอยให้คนบาปกลับใจ โดยให้กำลังใจ ให้โอกาสเขา พระเจ้ารู้ดีว่ามีความชั่วร้ายในโลกของเรา แต่พระองค์ทรงมองว่าความชั่วร้ายนั้นไม่สามารถชักชวนให้คนดีได้หลงไปกระทำความชั่วได้โดยอาศัยพละกำลังของพระองค์ จากคำสอนเปรียบเทียบในวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เราอดทนกับบุคลที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมต่ำกว่าคนปรกติให้ยกระดับชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นตามมาตรฐานที่ดีที่คริสตชนควรมี  

ค.ปฏิบัติ
    1. “เพียรทนและเมตตา” เราต้องฝึกฝนความเพียรทนและแสดงความเมตตาต่อ “วัชพืช” ต่อพี่น้องในครอบครัว วัด และชุมชนของเรา และพยายามสุดกำลังที่จะทำให้พี่น้องของเราได้กลับมาในหนทางที่ถูกต้องสู่เมืองสวรรค์ โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี การภาวนาให้อย่างสม่ำเสมอ การเสริมกำลังใจ  เราต้องจำไว้ว่าเราส่วนใหญ่ก็มีวัชพืชอยู่ในตัวของเรา หรือเป็นวัชพืชในทุ่งนาของพระเจ้าเช่นกัน และพระเจ้าก็ทรงมีเมตตาต่อเราปล่อยให้ความชั่วยังคงอยู่เพื่อให้สิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั้น โดยอาศัยพลังของพระจิตเจ้า พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดให้เป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในท้องทุ่งของพระองค์ได้ มีความรับผิดชอบ 2 ประการ คือ เติบโตในพระหรรษทานหรือในสายพระเนตรของพระเจ้า และแบ่งปันพระวาจาและความรักของพระเจ้าไปให้ผู้อื่น

    2. “เติบโตและควบคุม” เราต้องดำเนินชีวิตเป็นข้าวพันธุ์ดี ปล่อยให้พระเจ้าทรงดูแลคนที่เป็นวัชพืช พระวาจาของพระเจ้าที่เติบโตในตัวของเราจะช่วยควบคุมข้าวพันธุ์ไม่ดีไม่ให้เจริญเติบโตได้ ชีวิตที่โปร่งใสและแบบอย่างที่ดีจะช่วยท้าทายและเชิญชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การทำกิจเมตตา ความใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว จะช่วยแก้ไขความเห็นแก่ตัวหรือความบกพร่องต่าง ๆ ให้ค่อย ๆ มลายหายไป

    3.นี่คือข่าวดีที่เราจะต้องช่วยกันประกาศต่อๆ ไป

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์