Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03264262
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1004
1375
10013
66535
55916
3264262
Your IP: 3.238.36.32
2021-02-27 15:53

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 "บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
"บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021
ก.ความสำคัญ
               บทอ่านทั้งสามในวันนี้สอนเราว่าเราทุกคนถูกเรียกร้องให้เป็นคนที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ แต่เราไม่ได้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์โดยการปฏิบัติตามพิธีกรรมภายนอกบางอย่างเท่านั้น เราศักดิ์สิทธิ์โดยการสารภาพบาปความผิดของเราต่อพระเจ้า และมอบชีวิต อุทิศตัวของเรา ทำกิจการทุกสิ่งเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และโดยการแสดงความรักของเราให้กับคนรอบข้าง โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาจะเป็นใคร ฐานะอย่างไร ชนชาติไหน รวยหรือจน ฯลฯ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (ลนต. 13:1-2, 44-46) เลวีนิติเป็นพระคัมภีร์บอกเล่าเรื่องที่พระเจ้าทรงเรียกร้องโมเสสและประชากรของพระองค์เป็นศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ ดังนั้นบทอ่านที่หนึ่งจึงบอกเราเรื่องข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคเรื้อน และพิธีการที่ต้องกระทำ พวกเขาเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องอยู่แยกจากคนทั่วไป และนี่แหละที่พระเยซูทรงนำพวกเขากลับมาสู่สังคม คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเล่าไว้ในพระวรสารของวันนี้

    2. บทสดุดี (สดด. 32) สอนเราว่าเราจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้โดย “การสารภาพความผิดของเราต่อพระเจ้า” เมื่อเราสารภาพ พระเจ้าจะทรงให้อภัย ความผิดบาปเปรียบเสมือนโรคเรื้อนฝ่ายจิตวิญญาณของเรา

    3.บทอ่านที่สอง (1คร. 10:31–11:1)  นักบุญเปาโลสอนเราว่าให้เราเป็นคน ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ โดย “ทำทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” และโดยแสดงความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่บุคคลที่มีแตกต่างจากเรา  

    4.พระวรสาร (มก. 1:40-45) พระเยซูเจ้าได้ทรงช่วยบำบัดรักษาคนโรคเรื้อน เขาพ้นจากโรคร้ายฝ่ายร่างกายและการถูกสังคมรังเกียจ เหยียดหยาม ความอยุติธรรม การต้องอยู่แยกต่างหากทั้งทางสังคมและพิธีกรรมศาสนา

 

ค.ปฏิบัติ

    1. “บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์” เรามีจิตบริสุทธิ์โดยการเข้ารับศีลอภัยบาปเป็นประจำ ก่อนนอนสวดบทแสดงความทุกข์ เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการแสดงความรักต่อผู้อื่น ให้อภัยผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น

    2. “ทำลายกำแพง สร้างสะพาน” ทำลายกำแพงของความเห็นแก่ตัว การรังเกียจการแบ่งแยก การดูถูกเหยียดหยาม แต่หันมาสร้างสะพานแห่งมิตรภาพ การต้อนรับทุกคน โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์