Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03398272
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1574
5245
18409
74384
55516
3398272
Your IP: 34.204.201.220
2021-04-22 06:39

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"แห่ใบลาน" ข่าวดีอาทิตย์พระทรมาน (ปีB)
"แห่ใบลาน"

ข่าวดีอาทิตย์พระทรมาน (ปีB)
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021
ก.ความสำคัญ
    1. พระศาสนจักรฉลองสัปดาห์ที่หกในเทศกาลมหาพรต ที่เรียกว่า อาทิตย์พระทรมานและอาทิตย์แห่ใบลาน นี่เป็นเวลาของปีที่เราจะได้หยุดเพื่อระลึกถึงและทบทวนชีวิตถึงเหตุการณ์ที่ช่วยเราให้ได้รับความรอดพ้นและการไถ่บาป

    2. เราระลึกถึงและทบทวนในระหว่างสัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า แต่เป็นความตายและการกลับคืนชีพของเราเองในพระเยซูเจ้าด้วย ซึ่งจะส่งผลเพื่อการบำบัดเยียวยา การกลับคืนดี และการไถ่บาปความผิดของเรา ขอให้เราเข้ามีส่วนร่วมในพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยเราให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและลุ่มลึก เพิ่มความเชื่อของเรา และช่วยทำให้ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

    3. พิธีกรรมวันนี้เชื่อมโยงช่วงเวลาที่ขัดแย้งตรงกันข้าม หนึ่งคือพระสิริรุ่งโรจน์ อีกด้านหนึ่งคือพระทรมาน คือ การต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม และเรื่องราวการถูกทดลอง ทรมานและความตายบนไม้กางเขนและการถูกฝังไว้ในคูหา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 50:4-7) บทอ่านจากประกาศกอิสยาห์วันนี้เป็นบทเพลงของผู้รับใช้ที่ฉายแสงให้เห็นชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า เช่น พูดให้กำลัง รับฟัง อดทน ฯลฯ

    2.บทอ่านที่สอง (ฟป. 2:6-11) นำเสนอบทสรรเสริญเก่าแก่ของคริสตชนในยุคเริ่มแรกเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ว่าพระเยซูเจ้าคือใครและพันธกิจการช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและความตายได้อย่างไร

    3.พระวรสาร (มก. 15:1-39) ภาคแรกบรรยายถึงการต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์พร้อมกับศิษย์เดินทางเข้ามาเป็นระยะทางร่วม 3 ก.มจากภูเขามะกอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในภาคที่สองเราได้รับฟังเรื่องพระทรมานขอพระเยซูตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราถูกท้าทายให้ตรวจสอบชีวิตของเราเองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้า เช่น เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ยูดาสผู้ทรยศ เฮโรดผู้เยาะเย้ยพระเยซู ปีลาตผู้ที่ปฎิบัติตัวตรงข้ามกับมโนธรรมของตนเองโดยตัดสินประหารพระเยซูบนไม้กางเขน และบรรดาผู้นำประชาชนที่รักษาตำแหน่งของตนในการกำจัดพระเยซู.

 

ค.ปฏิบัติ

โอกาสนี้ขอให้เราพิจารณาตนเองด้วยการตอบ "คำถาม 5 ประการ" นี้
    1. พระเยซูเจ้าทรงร้องไห้เพราะบาปความผิดของฉันเหมือนกับที่พระองค์ทรงร้องไห้เมื่อเห็นชาวเยรูซาเล็มในตอนเริ่มต้นของการแห่ใบลานหรือไม่

    2. ฉันเป็นต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลหรือไม่ พระเจ้ามุ่งหวังให้ฉันผลิตดอกออกในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สุภาพถ่อมตน นบนอบเชื่อฟัง  ความรักเมตตา และการให้อภัย หรือตรงกันข้ามฉันกลับผลิตแต่ผลไม้พิษ คือ ความไม่บริสุทธิ์ ความอยุติธรรม ความหยิ่งผยอง ความเกลียดชัง ความอิจฉา และความเห็นแก่ตัว

    3. พระเยซูเจ้าจะชำระหัวใจของเราด้วยแส้หรือไม่ พระเยซูเจ้าไม่ยอมปล่อยให้พ่อค้ามาทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นตลาด ฉันเองได้กลับกลายเป็นคนที่ยึดติดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่าง ๆ ทั้งความคิด กิจการ คำพูด และการละเลยในการทำความดีต่าง ๆ หรือไม่   

    4. ฉันได้ต้อนรับพระเยซูเข้าไว้ในใจของฉันหรือไม่ ฉันพร้อมที่จะมอบชีวิตของฉันในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

    5. เราเป็นเหมือนลาที่ให้พระเยซูนั่งระหว่างเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มหรือไม่ คือ การเสียสละรับใช้ ช่วยเหลือพระศาสนจักรและผู้อื่นด้วยความยินดีและจริงใจ

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์