Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03755336
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
8845
6200
8845
142076
185051
3755336
Your IP: 3.80.5.103
2021-06-20 21:00

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า"
ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า"

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

ก. ความสำคัญ       
    1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูทรงมอบให้เราคือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา (วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์) และพระมารดามารีย์ในฐานะแม่ฝ่ายจิต (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
    2. พระวรกายของพระคริสตเจ้า (Corpus Christi ) เป็นการฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าในฐานะที่เป็น "องค์เอ็มมานูแอล " หรือ "พระเจ้าผู้สถิตกับเรา" เพื่อให้เราได้โมทนาคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับเราในศีลมหาสนิท
    3. การฉลองนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการประทับอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดจากศีลมหาสนิท

เราเชื่อว่าพระเยซูประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงเพราะว่า
    1. พระเยซูทรงสัญญาหลังจากทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5000 คน
    2. พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
    3. พระเยซูทรงบัญชาให้ศิษย์กระทำซ้ำเพื่อระลึกถึงพระองค์
    4. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

            เราอธิบายเรื่องการประทับอยู่จริงของพระเยซูในศีลมหาสนิทโดย คำว่า "การที่แผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า (transubstantiation)โดยการเสกพร้อมกับการกล่าวถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ (คำภาวนา) ของพระสงฆ์อัญเชิญพระจิตเจ้ามาทรงเปลี่ยนให้เนื้อแท้(substance)ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตอันรุ่งโรจน์จากการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าโดยที่รูปลักษณ์ภายนอก (accidents) เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเดิม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 24:3-8) โมเสสปะพรมเลือดของสัตว์บูชา บนพระแท่นและประชาชน เป็นการยอมรับพันธสัญญาจากพระเจ้าและเข้าเป็นประชากรของพระองค์
    2.บทอ่านที่สอง (ฮบ. 9:11-15) น.เปาโลยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงประทับตราพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์แทนเลือดสัตว์ในอดีต
    3.พระวรสาร (มก. 14:12-16,22-25) ให้รายละเอียดถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนพิธีกรรมสมัยโบราณให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา โดยใช้พระกายและพระโลหิตของพระองค์แทนเลือดแกะและแทนการปะพรม และทรงรับสั่งแก่เราทุกคนว่า "จงรับไปกิน...ดื่ม..นี่คือกาย..โลหิตของเรา"
    4. ศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา  พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และของถวายเป็นเครื่องพลีบูชา
ในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์
- ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระให้เรา
- ในฐานะอาหาร ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา
ในฐานะเครื่องพลีบูชา
- ศีลมหาสนิทเป็นการฉลองการเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นเคร่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอและฉลองการกลับคืนชีพ 2)เราถวายการพลีชีพบูชาของพระเยซูแด่พระบิดาเพื่อชำระล้างบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ค. ปฏิบัติ
    1. ให้เรา “เชื่อศรัทธา” ถึงประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทโดยเข้ามารับพระองค์ด้วยใจจริง โดยการเตรียมตัวและใจอย่างดี และด้วยความเคารพ
    2. ให้เรา “เป็นพยาน” ของพระคริสต์ เหมือนพระแม่มารีย์โดยการนำพระคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและทุกๆ ที่ท่านไป “นำความรัก” ความเมตตา การให้อภัยไปมอบให้
    3. ให้เรา “ถวายตัวของเรา” เป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระเยซู วอนขออภัยในความผิดบาป แสดงความกตัญญูรู้คุณสำหรับพระพรต่างๆ ที่ได้รับ และวอนขอพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิต

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์