UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021
"พระเยซูหลับ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021
โดย คุณพ่อเปโตวัชศิลป์  กฤษเจริญ

ก.ความสำคัญ    
    1. ชีวิตคนเราเหมือนกับการล่องเรือไปท่ามกลางทะเลที่ไม่มีวันหลับ บางครั้งราบรื่น บางครั้งเต็มไปด้วยพายุ
    2. พายุร้ายในชีวิตมีมากมายหลายอย่าง เช่น โรคภัยไข้เจ็บ การอพยพย้ายถิ่น การไม่มี่ที่อยู่อาศัย ไม่มีงานทำ ไม่มีอาหารการกิน ความแตกแยก ความรุนแรง เสพติด ฯลฯ
    3. คนเราหาทางออกด้วยวิธีการต่าง ๆ บางคนหนีปัญหา บางคนประชดชีวิต บางคนหันไปกินไปดื่ม ปล่อยเนื้อปล่อยตัว แต่วันนี้พระวาจาของพระเจ้าเตือนใจเราว่า ท่ามกลางความมืดมิดในชีวิตมีพระเจ้าอยู่และพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (โยบ. 38:1,8-11) พระเจ้าทรงเตือนโยบให้ระลึกพระองค์ อย่าลืมพระองค์ในยามที่มีความทุกข์ ในขณะที่เพื่อนของเขาชักชวนให้หลบหน้าจากพระเจ้า
    2. บทอ่านที่สอง (2คร. 5:14-17) นักบุญเปาโลเตือนชาวโครินธ์ให้คิดถึงความรักของพระเจ้าที่ยอมตายเพื่อพวกเขา ทำให้พวกเขาเป็นคนใหม่ และขอให้ดำเนินชีวิตโดยมีชีวิตที่สนิทกับพระองค์
    3.พระวรสาร (มก. 4:35-41) นักบุญมาระโกเล่าเรื่องบรรดาอัครสาวกอยู่ในเรือพร้อมกับพระเยซูเจ้า แต่เกิดพายุแรงกล้าในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังบรรทมอยู่ท้ายเรือ ซึ่ง ดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ทรงสนใจพวกเขา จนพวกเขามาปลุก ที่สุดพระองค์ทรงลุกขึ้นและบังคับพายุให้สงบ

ค.ปฏิบัติ
    1. “ยอมรับความจริง” บรรดาศิษย์ตกใจกลัว เพราะพายุพัดแรงกล้า ชีวิตเรามีปัญหามากมาย ลองคิดดูท่านมีว่าปัญหาอะไรที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ สัก 2 ประการ อย่าปิดบังหรือซ่อนเร้น หรือเสแสร้ง ปิดหูปิดตา
    2. “บอกพระเยซู” หาเวลานั่งนิ่ง ๆ บอกพระองค์ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความทุกข์กังวล ความห่วงใย ความความหนักอกหนักใจ
    3. “ฟังเสียงพระองค์” เปิดใจให้พระองค์ได้พูดกับเราในส่วนลึกของจิตใจ เราจะได้รับกำลังใจ ความริเริ่ม ความกล้าหาญที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหานั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความช่วยเหลือของเพื่อนพี่น้องสมาชิกในชุมชนวัด
    4. “รับศีลศักดิ์สิทธิ์” เป็นต้นรับพลังจากพิธีมิสซา และจากศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ