Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03398324
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1626
5245
18461
74436
55516
3398324
Your IP: 34.204.201.220
2021-04-22 06:53

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประวัติวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
103  ม. 11  ต. จอมบึง  อ. จอมบึง   จ. ราชบุรี    70150

             วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง  ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.  1968   จากนโยบายหาที่ทำกินใหม่ให้สัตบุรุษ  ดังนั้น จึงมีการขยายกลุ่มคริสตชนใหม่ของสังฆมณฑลราชบุรี  ภายใต้ความคิดริเริ่มของ พระสังฆราช รัตน์    บำรุงตระกูล   โดยได้มอบหมายให้คุณพ่อสุเมธ      วัชรศักดิ์ไพศาล  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินและชักชวนสัตบุรุษผู้เดือนร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน  ให้ไปบุกเบิกทำกินในที่แห่งใหม่   ทั้งนี้โดยมีภคินีคณะอูร์สุลินจากโรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ  คือ  ซิสเตอร์ ฟรังซิส เบล     ซิสเตอร์ เมรี โรเบิร์ต และซิสเตอร์ วันทนา     สาทิสสะรัต เป็นผู้ประสานงานในการสร้างกลุ่มคริสตชน  ในการพัฒนาการทำมาหากิน  จนกระทั่งมีความเป็นอยู่มั่นคงขึ้น

              เดิมทีก็มีพระสงฆ์จากศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี  ผลัดเปลี่ยนกันมาถวายมิสซาให้เป็นครั้งคราว โดยอาศัยศูนย์พัฒนาทุ่งเขาหลวงเป็นวัดชั่วคราวเป็นเวลานานนับ 10 ปี คือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เป็นต้นมา  

              ต่อมาเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  1978  จึงได้ลงมือสร้างวัดหลังนี้ขึ้น มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ กว้าง  9  เมตร  ยาว  23   เมตร  มีระเบียงโดยรอบ  ด้านหลังวัดสร้างเป็นอาคาร  2  ชั้น  ต่อจากวัดเป็นอาคารเดียวกันทั้งนี้เพื่อใช้เป็นห้องพักและห้องทำงานของพระสงฆ์  ทางด้านหน้าวัดซ้ายมือจะมีหอระฆังสูงสง่าแขวนระฆัง  3  ใบ  วัดใหม่นี้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย คุณพ่อสุเมธ       วัชรศักดิ์ไพศาล  มีนายใหญ่      กิจเต่ง เป็นนายช่างคุมการก่อสร้าง  สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ  1  ล้านบาทเศษ    ทั้งนี้โดยมีเงินบุญบริจาคส่วนใหญ่      เป็นของนายแพทย์วิเชียร และคุณนายมาลา    เสริบุตร  พร้อมกับบุตรธิดา เพื่อถวายแด่แม่พระนิจจานุเคราะห์ตามแรงศรัทธาของผู้ถวาย  วัดนี้สร้างเสร็จและทำพิธีเสกวัดใหม่เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  1980  โดยพระสังฆราช ยอแซฟ เอก    ทับปิง

              คริสตชนส่วนใหญ่    อพยพย้ายถิ่นมาจากหลายวัดในสังฆมณฑลราชบุรีเช่น  บ้านโป่ง   ห้วยกระบอก   โคกมดตะนอย   บางนกแขวก   วัดเพลง  ฯลฯ   ส่วนอาชีพหลักนั้นก็คือ ทำไร  ปลูกอ้อย  ปลูกมันสัมปะหลัง  ปลูกมะม่วง ฟาร์มหมู ตลอดจนงานรับจ้างทั่วไปด้วย
             
              ในปี ค.ศ. 2006 พระคุณเจ้ายอห์น บอสโกปัญญา  กฤษเจริญ ได้มีดำริให้บูรณะซ่อมแซมวัดในโอกาสหลังการฉลอง 25 ปีของวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  ทางสังฆมณฑลจึงได้เริ่มดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2007 โดยมีคุณพ่อวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลจนเสร็จสมบูรณ์สวยงาม 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์