UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

     เมื่อเราเข้าใจถึงของถวายแล้วว่าคืออะไร ตามที่เอกสารได้บอกไว้ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาของถวายคือ ของที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งได้แก่ แผ่นปังและเหล้าองุ่น  บางแห่งนำกาลิกส์แห่มาด้วย  ซึ่งไม่จำเป็น เพราะกาลิกส์เป็นภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเตรียมไว้ที่พระแท่นแล้ว ไม่ใช่เป็นของถวาย

    แผ่นปังที่ถวายควรเป็นแผ่นปังที่บรรจุอยู่ในผอบศีล (Ciborium) หรือในจานศีล (Patena) แบบที่มีก้นลึก และเหล้าองุ่น ควรบรรจุอยู่ในภาชนะ (Cruet) ซึ่งทำด้วยวัสดุมีค่าหรือแก้วโดยจะเป็นคู่สำหรับใส่เหล้าองุ่น (Vinum ย่อด้วยอักษร V) และใส่นํ้า (Aqua ย่อด้วยอักษร A) บางที่ อาจจะจัดเป็นกระเช้าใส่แผ่นปังหรือเหล้าองุ่นมาถวายก็สามารถทำได้แต่ต้องไม่ขาดสิ่งที่ได้กล่าวมาในข้างต้น

    ส่วนของอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งเงิน สามารถนำมาถวายได้ โดยมีจุดประสงค์ในการถวายเพื่อให้คนยากจน หรือบำรุงวัด แต่ถ้าสิ่งที่นำมาถวายไม่ได้มีจุดประสงค์ดังกล่าว แต่เป็นการแสดงออกถึงหน้าตาหรือสถานะทางสังคม ก็ไม่ควรกระทำ เช่น เพื่อจะได้อวดกันว่าใครมีของถวายมากกว่ากัน ดีกว่ากัน แพงกว่ากัน หรือถ้ามีเจตนาจะถวายให้กับพระสงฆ์เพื่อแสดงการขอบคุณกับพระสงฆ์มากกว่าที่จะเป็นของถวายเพื่อวัด ในความเห็นส่วนตัวของพ่อคือ ควรไปถวายให้หลังจากพิธีมิสซาแล้วจะเหมาะกว่า เพราะไม่ได้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการถวายทั้งเพื่อคนยากจน หรือเพื่อวัด

    บางที่จะมีการนำต้นผ้าป่ามาร่วมขบวนของถวายเพื่อวัดหรือสัตบุรุษมีอะไรที่บ้านก็นำมาร่วมถวายเพื่อวัด ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการทำนุบำรุงพระศาสนจักร หรือเป็นการแสดงถึงการขอบคุณพระ เช่น นำผลผลิตที่ชุมชนหรือท้องถิ่นมีมาถวาย เพื่อขอบคุณพระสำหรับผลผลิตเหล่านั้น ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ แต่ต้องให้อยู่ในความเหมาะสม ไม่ยืดยาวจนเกินไป เพราะในส่วนนี้เป็นส่วนของการเตรียม จุดสำคัญคือการถวายบูชาขอบพระคุณที่อยู่ถัดไปจากส่วนนี้ต่างหาก

    อีกสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ แม้ว่าการนำผลผลิตของท้องถิ่นหรือชุมชนมาถวายเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มีกลิ่นแรงหรือเป็นของประเภทอาหาร ก็ควรจะหลีกเลี่ยง เช่น ทุเรียน หมูหัน ฯลฯ เพราะจะทำให้เกิดความวอกแวกในระหว่างการถวายมิสซา และของถวายที่ไม่เกี่ยวกับการถวายมิสซา ก็ควรจะนำไปวางไว้นอกเขตสักการสถาน (Sanctuary)

    ส่วนเทียนและดอกไม้ ต้องนำมาถวายหรือไม่? ด้วยธรรมเนียมของคนไทยจะถวายดอกไม้ ธูป เทียน แต่คาทอลิกเราไม่ใช้ธูป เราจึงมีเพียงเทียนและดอกไม้ ซึ่งในคำแนะนำไม่ได้ให้นำเทียนและดอกไม้มาถวาย และที่จริงแล้วเทียนและดอกไม้นั้น ควรวางไว้ตั้งแต่เริ่มพิธีมิสซาแล้ว แต่ถ้าจะประยุกต์วัฒนธรรมเข้ากับพิธีกรรม ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดจนทำไม่ได้ ซึ่งก็จะมองว่าเทียนกับดอกไม้นั้นเป็นเหมือนการนำขบวนแห่ของถวาย ดังนั้นถ้าจะนำเทียนกับดอกไม้มาถวายด้วย ก็ควรเรียงลำดับ โดยมี เทียน ดอกไม้ นำขบวน จากนั้น เป็นแผ่นปัง และเหล้าองุ่น และจึงเป็นของอื่น ๆ ตามหลัง

 


  (จากคอลัมน์ ถามมา-ตอบให้ สารสังฆมณฑลราชบุรี ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2018 )

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ในสัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี
ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022 เวลา 22.55 น. ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี สิริอายุ...
ฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร่วมด้วยคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเทพรัตน์...
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง...
ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 📸...
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน...
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ วันพฤหัสบดีที่...
การฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2022 ณ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์(มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ...
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022
ที่ สร.152/2022สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" (กจ. 1:8)
ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม
ที่ สร.151/2022เรื่อง ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก