UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน คือ ใคร
ซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน คือ ใคร?

                คือ  คณะผู้เจิมถวายตัวแด่พระเจ้า (นักบวช)  ของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก  ที่มีภารกิจเป็นตัวแทนพระศาสนจักรในการถวายคำภาวนาแด่พระเจ้า  เพื่อมนุษย์ทุกคนให้ได้รับความสุขสันติ

            ชีวิตแห่งการภาวนานี้หล่อเลี้ยงด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวัน  อันเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราที่มุ่งถวายชีวิตตลอดวันนั้นพร้อมไปกับพระเยซูคริสตเจ้า  นอกจากนี้ตลอดวันของเราถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยการสวดทำวัตรของพระศาสนจักรอย่างต่อเนื่องตลอดวัน  เช้า สาย เที่ยง บ่าย ค่ำ และเที่ยงคืน  (อันเป็นธรรมประเพณีของคณะที่จะลุกสวดเที่ยงคืนดังเจ้าสาวรอรับเจ้าบ่าว)  พร้อมกันนี้เรายังให้เวลาในการสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าโดยการพิศเพ่งรำพึงไตร่ตรองถึงพระองค์ผ่านพระวาจาของพระเจ้า  สิ่งสร้าง  อันเป็นการเผยแสดงตัวพระองค์เองแก่เราให้ได้รู้จักพระองค์  

นอกจากนี้เรายังมีเวลาในการทำงาน ประจำวัน ในหน้าที่ต่างๆ ภายในอารามเพื่อรับใช้พี่น้อง ( ทำความสะอาดวัด  บริเวณบ้าน  ทำครัว  ทำแผ่นศีล  ทำสวน เป็นต้น) อันเป็นการร่วมส่วนในชีวิตแห่งความยากจนของเราดังเช่นคนทั้วไปที่ใช้การงานหาเลี้ยงชีพ ทั้งมวลนี้ถูกดำเนินไปในอารามที่ประกอบไปด้วยพี่น้อง (บรรดาซิสเตอร์)  ที่ดำเนินชีวิตด้วยกันฉันพี่น้อง ในความสัมพันธ์แบบซื่อๆ และจริงใจ  อันเป็นเอกลักษณ์ของคณะในเครือฟรังซิสกัน  ดังนั้นในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาร่วมกันในการพูดคุย  แลกเปลี่ยน  แบ่งปัน ความเป็นไปในชีวิตแต่ละวัน  ซึ่งเราเรียกว่า เวลาหย่อนใจ  เพราะตลอดวันกับชีวิตในการถือตามเวลาเพื่อภาวนา  การทำงาน ทำให้เราต้องแข่งกับเวลา ชีวิตที่ตึง... ในแต่ละวัน  จึงต้องการการผ่อนคลายให้หย่อนลงด้วยการพูดคุย  แลกเปลี่ยน  ประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนได้รับในวันนั้นๆ  เพื่อให้ชีวิตสมดุลด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องที่อยู่ด้วยกัน


ทำไมจึงใช้ชื่อ ... กลาริส  กาปูชิน

            คำว่า  “ กลาริส”  มาจากชื่อของนักบุญกลารา  ซึ่งเป็นผู้ตั้งคณะนักพรตหญิงที่ดำเนินชีวิตในการภาวนา  คณะกลาริสนี้ ได้ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ( คศ. 1253) ต่อมา ในปี คศ. 1535 บุญราศีลอเรนซา ลองโก ได้ทำการปฏิรูปคณะกลาริส ด้วยความช่วยเหลือจากภราดาน้อยกาปูชิน  จึงเกิดเป็นคณะซิสเตอร์กลาริส  กาปูชิน  ในพระศาสนจักร

มีอะไรน่าสนใจ..เหรอ... ซิสเตอร์คณะนี้

            ท่ามกลางโลกดิจิตอลในปัจจุบัน  ที่อะไรดูรวดเร็วฉับไวไปหมด  จากเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ มากมายผ่านคลื่นในอากาศที่เรียกว่า... อินเตอร์เนต... คนส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากขั้วโลกหนึ่งได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที  การจับจ่ายใช้สอยสามารถทำได้แค่เพียงนิ้วกดแล้วมีเงินในบัญชีธนาคาร  ...  แล้วจะมีใครสนใจในชีวิตที่เรียบง่าย  สงบ  ปราศจากเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้หรือ... คงไม่มี  แต่ถ้าหากสิ่งต่างๆ ที่ว่ายังไม่ทำให้ท่านได้รู้สึกสุขใจ  อิ่มใจ  ... ไม่ลองแสวงหาชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายและสงบร่มเย็นที่ทำให้ชีวิตได้อิ่มอกอิ่มใจหรือ??????

            เพราะความสุขถาวร   คือการมีสันติสุขในจิตใจ... อยู่ที่นี่แล้ว  ในชีวิตแห่งการภาวนา  ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า  ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขที่แท้จริง  ความสุขที่จีรังยั่งยืน  แลกเปลี่ยนความเป็นตัวฉันกับพระเจ้า แล้วให้พระองค์ได้เติมเต็มความรักของพระองค์ในตัวฉัน เพื่อให้ความรักและสันติสุขนี้แก่บุคคลรอบข้าง  สังคม และโลก  และนี่เองคือคุณค่าที่แท้จริงของตัวฉัน ที่ไม่ใช่อยู่ที่การได้มี  หรือการได้เป็น  แต่อยู่ที่การได้อยู่กับพระเจ้าเท่านั้นโดยผ่านชีวิตแห่งการภาวนา 

ทำอย่างไรละ.. ถ้าสนใจ  อยากลองค้นหา

            ขอเพียงท่านเป็นสตรี คาทอลิกอายุ  18-35 ปี (หากไม่อยู่ในขอบเขตนี้ จะได้พิจารณาเป็นรายบุคคล) การศึกษาไม่จำกัด ขอเพียงอ่านออกเขียนได้ มีความปรารถนาดำเนินชีวิตในความสงบ  เรียบง่าย  เพื่อซึมซับความสุขเที่ยงแท้ในองค์พระเจ้า และเพื่อรับใช้องค์พระเจ้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อารามกลาริส กาปูชิน  62  ถนนหน้าสถานี  อ. บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 70110  
โทร. 032-211020  หรือ 085-3800781      อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

"ลองแสวงหาแล้วให้โอกาสแก่ตนเอง 
ถ้าเส้นทางที่ท่านเดินอยู่ในโลกเวลานี้
ยังไม่ให้คำตอบแห่งความสุข ความหมายแก่ชีวิต"

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ