Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01875573
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
955
1241
955
21229
41688
1875573
Your IP: 34.203.225.78
2018-12-16 19:33

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"จงชื่นชมยินดี เพราะเราพระเจ้าทรงไถ่บาปเราอย่างไม่คิดมูลค่า "
(วันอาทิตย์นี้พระสงฆ์สวมอาภรณ์สีชมพูและมีการประดับดอกไม้บนพระแท่น)

 “ชื่นชมยินดี”
อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

ประสบการณ์ชีวิต
     1. เรารู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้รับรู้ข่าวที่ดีๆเกี่ยวกับการเสียสละหรือการช่วยเหลือกัน เช่น แม่ที่ยอมลำบากเพื่อลูก หรือการบริจาคอวัยวะเพื่อให้คนอื่นมีชีวิตอยู่
     2. วันนี้เราจะได้รับฟังข่าวดี เพราะมีผู้หนึ่งที่ยอมตายเพื่อเรา ช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปและความทุกข์นิรันดร

พระคัมภีร์และคำสอน
     3. บทอ่านที่หนึ่ง (2พศด 36:14-16, 19-23): เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมีความเห็นอกเห็นใจ เมตตาและเพียรทนต่อประชากรของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะทำบาปมากมาย จนพระองค์อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาโจมตีและครอบครอง แต่ที่สุดพระองค์ได้ช่วยเหลือพวกเขาให้รอดพ้นจากการเป็นเชลยและได้กลับมาสร้างชาติสร้างพระวิหารอีกครั้งหนึ่ง
     4. บทอ่านที่สอง (อฟ 2:4-10): นักบุญเปาโลตอกย้ำเราว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงสำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่โดยนำความรอดพ้นและชีวิตแห่งความสุขนิรันดร มาให้เราอย่างให้เปล่าโดยผ่านทางพระเยซูเจ้า
     5. พระวรสาร (ยน 3:14-21): พระเยซูทรงสอนคำสอนนิโคเดมัสให้รู้เรื่องของความรอดพ้นจากบาป โดยส่งพระบุตรแต่พระองค์เดียวมาไถ่บาปมนุษย์ ทรงอ้างอิงถึงโมเสสยกรูปงูขึ้นเพื่อให้คนพ้นจากพิษร้าย เช่นเดียวกันใครที่มาพึ่งพาไม้กางเขนของพระเยซูก็จะรอดพ้นจากความตายนิรันดรเช่นกัน

ข้อปฎิบัติ
      6. “รักไม้กางเขน” เราต้องรักไม้กางเขน เครื่องหมายของการให้อภัยและเมตตารัก และค่าไถ่บาปเราด้วยชีวิตของพระองค์เอง กางเขนเชิญชวนเราให้ใจดีและเห็นอกเห็นใจคนอื่น ช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ ให้สู้ทนความยากลำบาป จงสวมกางเขนและแบกกางเขน (ทนทุกข์) ในชีวิตประจำวันด้วยความยินดี
      7. “ตอบแทนความรักของพระเจ้าโดยรักผู้อื่น” พระเจ้าทรงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เราต้องทำเช่นเดียวกัน
      8. “ชีวิตต้องก้าวหน้า” เราได้เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้าแล้ว เราต้องพัฒนาชีวิตของเราโดยการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ใช้โทษบาปและกลับใจทุกๆวัน โดยอาศัยความเชื่อเหลือจากพระจิตเจ้าที่ได้รับจากการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การรับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและจิตใจ

 

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์