Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02238654
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
608
1820
4242
37533
58856
2238654
Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 08:35

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
ทรงเมตตาแต่เคร่งครัด
( 24 มีนาคม)
ก. ความสำคัญ       
       1. บทอ่านทั้งสามในวันนี้พูดถึงพระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าต่อพฤติกรรมของมนุษย์ แม้ว่าในบางครั้งพระองค์ทรงลงโทษแต่ก็ยังทรงให้โอกาสเราเพื่อชดใช้โทษบาปและกลับใจ แม้ว่าความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงและดำรงนิจนิรันดร์ แต่พระองค์จะไม่ทรงช่วยเหลือเราให้รอดพ้นโดยที่เราไม่ให้ความร่วมมือกับพระองค์ นี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พระองค์เชิญชวนเราให้ทำกิจใช้โทษบาปในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้และปรารถนาให้เราได้ฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่ ให้ชีวิตของเราบังเกิดผลเป็นความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย และการช่วยเหลือผู้อื่น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
        1. บทอ่านที่หนึ่ง (อพย 3:1-8ก, 13-15) บทอ่านนี้บอกเราว่าพระเจ้าแสดงความเมตตาต่อประชากรที่ทรงเลือกสรรของพระองค์โดยทรงเลือกสรรโมเสสให้เป็นผู้นำและผู้ปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ พระองค์ทรงเผยแสดงพระองค์เองให้โมเสสได้รู้จัก ทรงบอกให้โมเสสรู้ว่าพระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของชาวอิสราเอลและมอบหมายให้โมเสสได้ช่วยนำพวกเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปสู่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่ที่มีแต่น้ำนมและน้ำผึ้ง
        2. บทสดุดี (สดด103) เตือนเราถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ไม่สิ้นสุด
        3. บทอ่านที่สอง (1คร 10:1-6,10-12) เตือนเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาของเรายังคงเป็นพระเจ้าที่เคร่งครัด น.เปาโลเตือนคริสตชนชาวโครินธ์ว่าพวกเขาจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เลวร้ายของชาวอิสราเอลที่โดนลงโทษเพราะบาปของพวกเขา แม้พระเจ้าจะทรงเมตตาแต่ก็ยังทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ดังนั้นพวกเขาจะต้องระมัดระวังตนให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกชนิด
        4. พระวรสาร (ลก 13:1-9) อธิบายให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเคร่งครัดต่อประชากรของพระองค์อย่างไร พระองค์ทรงเตือนเราให้กลับใจใช้โทษบาป ฟื้นฟูชีวิต และให้ชีวิตบังเกิดผลเหมือนต้นมะเดื่อเทศที่บังเกิดผล มิเช่นนั้นตัวเราก็จะถูกลงโทษเหมือนต้นมะเดื่อที่จะต้องโดนโค่นทิ้ง

ค. ปฏิบัติ                  
        1.  “ดำเนินชีวิตด้วยความสำนึกผิดเสมอ” เพราะ (ก) เราไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะต้องพบกับความตาย เราจึงต้องหันหน้าเข้าหาพระเจ้าอยู่เสมอ สำนึกในความผิดและความล้มเหลวของเราเพื่อจะได้รับพระเมตตา การให้อภัยและชีวิตนิรันดร ไม่มีอะไรดีเท่ากับการไปรับศีลอภัยบาปในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้ (ข) การใช้โทษบาปช่วยเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตาย

        2. “เป็นต้นไม้ที่บังเกิดผล” มหาพรตคือช่วงเวลาแห่งการรดน้ำพรวนดินต้นไม้แห่งชีวิตของเรา เพื่อให้ชีวิตของเราเกิดดอกออกผล คือช่วงเวลาแห่งการใช้โทษบาป การคืนดีต่อกันและกัน การให้อภัย และการรับรู้ต่อความรู้สึกของผู้อื่น  
        3. “ใช้เวลาให้ดีที่สุด” พระเจ้าให้โอกาสเรามีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงให้อภัยเราเพื่อเราจะได้ให้อภัยแก่คนอื่น พระให้โอกาสเราก็เพื่อเราจะได้ให้โอกาสคนอื่นด้วย

 

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์