Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02663619
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1271
1345
1271
40167
55683
2663619
Your IP: 34.226.244.70
2020-02-23 19:49

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
รับใช้เหมือนมาร์ธา รับฟังเหมือนมารีย์
ก. ความสำคัญ     
       
1.คำสอนหลักของบทอ่านในวันนี้เน้นการมี “น้ำใจไมตรี” การมีอัชฌาสัยที่ดี การให้การต้อนรับที่ต้องเป็นคุณลักษณะนิสัยของเราคริสตชน และความจำเป็นของ “การรับฟัง” พระวาจาของพระเจ้าก่อนที่เราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด กุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จของการเป็นคริสตชนก็คือ การจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินชีวิตว่าอะไรสำคัญมากกว่าหรือน้อยกว่า อะไรควรทำก่อนหรือทำหลัง แน่นอนเราต้องเลือกพระเยซูก่อนอื่นหมด แล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาเอง บทเรียนที่เราได้ในวันนี้คือการใช้เวลาเพื่อ “นั่งลงแทบเท้าพระเยซูเจ้า” ในแต่ละวัน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก18:1-10) บทอ่านแรกเล่าเรื่องอับราอัมและนางซาราห์ได้มีน้ำใจดีให้การต้อนรับด้วยน้ำและอาหารอย่างดีแก่ทูตสวรรค์ที่มาในรูปแบบของคนแปลกหน้าสามคน การกระทำด้วยอัชฌาสัยที่ดีเช่นนี้พระเจ้าจึงประทานพระพรให้นางซาราได้มีบุตรตามความปรารถนาแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม
         2.บทอ่านที่สอง (คส 1:24-28) น.เปาโลประกาศว่าท่านได้รับมอบอำนาจให้ดูแลพระศาสนจักร ในฐานะที่เป็นผู้เผยแสดงพระธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้มนุษย์ชาติให้พ้นจากบาป ท่านได้เชิญชวนผู้เชื่อให้เปิดหัวใจและสติปัญญาเพื่อแสดงว่าให้การต้อนรับข่าวดีของพระเจ้าที่ท่านได้เทศนานั้น น.เปาโลยังได้ท้าทายให้เราได้หว่านเพาะความมีอัชฌาสัยในการต้อนรับบุคคลอื่นๆในพระนามของพระเยซูด้วย
         3.พระวรสาร (ลก10:38-42) ได้เล่าเรื่องของมาร์ธา บุตรหลานของอับราฮัมได้แสดงให้เห็นถึงอัชณาสัยในการต้อนรับพระเยซูเหมือนที่อับราฮัมและนางซาราห์ให้การต้อนรับในบทอ่านที่หนึ่งโดยหาอาหารการกินให้พระเยซู ในขณะที่มารีย์น้องสาวให้การต้อนรับโดยการนั่งพูดคุยกับพระองค์ ซึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นว่ามาร์ธาเป็นตัวแทนของคนที่เต็มไปด้วยพลัง ส่วนมารีย์เป็นผู้ฟังพระวาจาของพระเจ้าที่แท้จริง พระวรสารเชิญเราให้รับใช้ผู้อื่นด้วยความขยันขันแข็งของมารธาหลังจากที่ได้ชาร์ตพลังชีวิตฝ่ายจิตด้วยการภาวนาและการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าทุกวันอย่างที่มารีย์ได้กระทำ - เราสามารถประกาศข่าวดีของพระเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้หลังจากที่เราได้ให้การต้อนรับพระวาจาของพระเจ้าเข้าไว้ในจิตใจและสติปัญญาของเราเสียก่อน

ค. ปฏิบัติ              
          1.”ต้องชาร์ตแบตฝ่ายจิต” โดยการวางงานต่างๆลง แล้วหาเวลาภาวนาเงียบๆ อยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อพูดคุยกับพระองค์ และรับฟังเสียงของพระองค์ในใจของเรา อ่านพระคัมภีร์ ไตร่ตรอง เลือกคำที่โดนใจ เฝ้าศีลมหาสนิท ร่วมพิธีมิสซา
          2. “รับใช้เหมือนมารธา” มารธาเป็นสัญลักษณะของการทำงาน การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โลกและพระศาสนจักรของเราต้องมีคนที่ช่วยกันทำงาน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ หญิง ชาย เช่น การขับรองในวัด การสอนคำสอน การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ฯลฯ
          3.”ผู้ฟังที่ดีเหมือนมารีย์” แม้เราจะมีงานมากมายเพียงใด เราจะต้องหาเวลาเงียบ    เพื่อฟังเสียงของพระเจ้า ฟังเสียงของสามีหรือภรรยา ฟังเสียงลูกๆและเพื่อนบ้าน การฟังและห่วงใยด้วยความเงียบเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อความสำเร็จของคู่สมรส ความรักของมนุษย์เริ่มที่บ้าน และจุดเริ่มต้นก็คือการรับฟัง

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์