Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02756627
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5
2276
8954
18661
54154
2756627
Your IP: 3.233.220.21
2020-04-10 00:01

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
สุภาพ ไม่หยิ่ง
ก. ความสำคัญ             
         1. เนื้อหาสำคัญของพระวรสารในวันนี้คือ “ความสุภาพถ่อมตน” และ “การทำกิจใช้โทษบาป” เป็นคุณภาพที่แท้จริงของการภาวนา และการภาวนาที่พระเจ้าสดับฟังนั้นจะต้องออกมาจากดวงใจที่ไม่หยิ่งยโสหรือโอ้อวดตน ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง แต่คิดถึงผู้อื่นและไว้วางใจในพระหรรษทานของพระเจ้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (บสร 35:12-14,16-18) เป็นบทอ่านที่ทำให้เราเข้าใจพระวรสารเรื่องการภาวนาได้อย่างดี หนังสือบุตรสิราสอนว่า “คำอธิษฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเมฆขึ้นไป และจะไม่หยุดจนกว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยม” การภาวนาเช่นนี้ได้รับฟังเพราะมาจากหัวใจของคนที่รู้ว่าพวกเขาต้องการพระเจ้าเพียงไร พระเจ้าทรงสนพระทัยเป็นพิเศษกับคำภาวนาของคนที่ถูกกดขี่ เด็กกำพร้า และหญิงม่าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีใครสนใจและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ การภาวนาที่ดีที่สุดคือความสุภาพและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว
        2.บทอ่านที่สอง (2ทธ 4:6-8,16-18) น.เปาโลบุคคลที่เคยเป็นฟารีสีมาก่อน ได้ปฏิบัติตนเป็นคนที่สุภาพถ่อมตนยอมรับว่าภารกิจต่างๆ ของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีก็โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า ท่านขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงช่วยเหลือท่านให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพื่อรักษาศรัทธาของท่านที่มีต่อพระเจ้า
        3.พระวรสาร (ลก 18:9-14) เป็นเรื่องเล่าโดยการเปรียบเทียบท่าทีของการภาวนาระหว่างฟาริสีกับคนเก็บภาษี พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่าพระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของบุคคลที่เข้าหาพระองค์ด้วยดวงใจที่สุภาพ ในเวลาเดียวกันพระองค์ไม่สดับฟังคำภาวนาของฟารีสีเพราะว่าพวกเขามักยกย่องตนเอง พวกเขาภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเหมือนคนอื่นๆ พวกเขาเล่าถึงความดีต่างๆ ของพวกเขา ส่วนคนเห็บภาษีนั้นภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด” นี้แสดงให้เห็นความสุภาพถ่อมตนของตนเอง ยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้า

    
ค.ปฏิบัติ          
         1. “อย่าโอ้อวดเหมือนฟารีสี แต่จงสุภาพเหมือนคนเก็บภาษี” เราจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองเหมือนฟารีสีถ้าเรามักจะพูดคุยถึงเรื่องความสำเร็จของตนเองโดยไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อเราต้องการให้คำกล่าวชื่นชมเรา และอยากให้คนระลึกถึงเรา หรือเมื่อเราดูถูกคนอื่น ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ พูดให้ร้าย ทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่น พระวรสารในวันนี้ พระเยซูทรงท้าทายเราให้เลียนแบบคนเก็บภาษีโดยสำนึกตนเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระหรรษทานของพระองค์ โดยการสารภาพความผิดของเรา (สวดบทแสดงความทุกข์) และขอให้พระองค์ทรงให้อภัยความผิดบาปต่างของเราในแต่ละวัน โดยการมองความดีและไวต่อความดีของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ และพูดให้กำลังใจผู้อื่นเสมอ
        2.”ภาวนาให้ครบทุกมิติ” ในการภาวนาส่วนตัวของเรา เราต้องภาวนาให้ครบทุกมิติชีวิต เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้ ภาวนาของอภัยและการยกโทษเมื่อเราทำความผิดบาปในชีวิต เราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราภาวนาวอนขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อจะได้เอาชนะการประจญต่างๆ
         3.ให้เราร่วมมือกันประกาศข่าวดีของพระเจ้า ด้วยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน พบปะติดต่อ สังสรรค์ สมาคมกันด้วยความสุภาพถ่อมตน

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์