Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02938096
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1401
1329
1401
14857
67528
2938096
Your IP: 34.239.167.74
2020-07-12 22:40

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
(1 ธันวาคม 2019)
ก. ความสำคัญ             
        1. วันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางฝ่ายจิตในประวัติศาสตร์แห่งความรอดโดยการเตรียมจิตใจของเราเพื่อการฉลองวันเกิดของพระเยซูเจ้าและเป็นวันที่จะจบการรำพึงไตร่ตรองถึงเรื่องการเสด็จกลับมาในครั้งที่สองด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าในฐานะผู้พิพากษาเราในวันสิ้นพิภพ เรากำลังเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent แปลว่า coming) พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ได้พิจารณาเรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นทารกในเมืองเบ็ธเลเฮม

ซึ่งการเสด็จมาประจำวันในชีวิตของเราโดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้นพิธีมิสซาฯ ผ่านทางพระคัมภีร์ และที่สุดการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในวันสุดท้ายของโลกเพื่อประทานรางวัลสำหรับคนดี และลงโทษสำหรับความคนชั่วร้าย เราจะเห็นเครื่องหมายในเทศกาลเตรียมรับเสด็จในวัดของเรา เช่น อาภรณ์ของพระสงฆ์และผ้าประดับต่างๆ เป็นสีม่วง บางวัดมีพวงมาลัยพร้อมเทียน 4 แท่ง ที่แสดงถึงการเตรียมจิตใจ 4 สัปดาห์ก่อนวันฉลองการบังเกิดฯ และอาจมีเครื่องหมายอื่นๆ ตามที่แต่ละวัดจะจัดเตรียมขึ้น เครื่องหมายเหล่านี้เตือนใจเราให้เราเตรียมจิตใจสำหรับวันเกิดของพระเยซูในหัวใจและชีวิตของเรา เตรียมใจด้วยการแสดงความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยแก่คนรอบข้างเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 2:1-5) บทอ่านแรกประกาศกอิสยาห์บรรยายถึงภาพนิมิตว่านานาชาติทั้งหมดต่างเดินทางจาริกมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวของพวกเขา
       2. บทอ่านที่สอง (รม13:11-14) น.เปาโลเตือนสติชุมชนคริสต์ชนชาวโรมให้เตรียมพร้อมเพื่อจะได้พบพระเยซูเจ้าในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าโดยการทำหน้าที่ของตนอย่างดี และละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในอดีต เช่น การกินการดื่ม ความประพฤติผิดทางเพศ การอิจฉาริษยาและการชิงดีชิงเด่นกัน เราเองก็เช่นกัน เราได้รับการท้าทายให้เตรียมจิตใจของเราเพื่อรับเสด็จพระคริสต์เข้าในชีวิตของเรา
       3. พระวรสาร (มธ 24:37-44) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้พร้อมที่จะรับเสด็จการกลับมาครั้งที่สองเพื่อพิพากษาเรา ทั้งในวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปและในวันสุดท้ายของโลก (วันสิ้นโลก) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์สมัยโนอาห์หรือน้ำท่วมโลก กับเรื่องของขโมยที่จะเข้ามาขโมยของในบ้านในเวลาที่เจ้าของบ้านไม่นึก ที่สุดพระเยซูเจ้าตบท้ายว่าท่านทั้งหลายก็เช่นกัน จงเตรียมพร้อมไว้

    
ค.ปฏิบัติ          
         1. “กระตือรือร้น” เราต้องตื่นตัวและดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังตัวเพื่อการเตรียมตัวฉลองวันเกิดของพระเยซูหรือวันคริสต์มาส โดยการยกถวายงานประจำวันหรืองานธรรมดาๆ ของเราให้เป็นของขวัญหรือเครื่องถวายแด่พระเจ้า
         2. “ควบคุมตนเอง” ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์หรือความปรารถนาที่ไม่ดีของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้อารมณ์ ความเกียจคร้าน การนินทาว่าร้าย พูดถึงผู้อื่นในแง่ร้าย หรือนิสัยที่ไม่ดีต่างๆ
          3. “คืนดี” กับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง โดยการสวดบทแสดงความทุกข์ขอโทษพระเจ้าสำหรับบาปความผิดต่างๆของเรา และสวดบทแสดงความรักเพื่อขอพระพระให้เราได้รักเพื่อนพี่น้องของเราได้อย่างจริงใจ
          4. “เชิญชวน” เพื่อนพี่น้องที่สนใจคริสต์ศาสนาให้มาร่วมมิสซาเพื่อรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นหรือมาเรียนคำสอนเพื่อจะได้รู้จักความหมายของวันคริสต์มาสได้อย่างถูกต้อง

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์