Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03178798
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
22
1750
3497
36987
46012
3178798
Your IP: 184.72.102.217
2021-01-26 00:33

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (B)
"คืนสู่เหย้า"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (B)

(วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020)

ก.ความสำคัญ          
           “คืนสู่เหย้า” (Homecoming) หรือ “กลับบ้านเรา” เป็นหัวข้อหลักสำหรับพระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า บทอ่านทั้งสามเน้นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งของการเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับการเสด็จพระคริสตเจ้าเข้ามาในหัวใจของเรา ให้เราดำเนินชีวิตโดยการกลับใจใช้โทษบาปอย่างแท้จริง ให้เราภาวนา และการฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่ พระวาจาของพระเจ้ายังเตือนใจเราให้คิดถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสตเจ้าเมื่อ 2020 ปีมาแล้ว การประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเราโดยทางศีลมหาสนิท ทางพระคัมภีร์และการภาวนา และให้เราคิดถึงการจะเสด็จมาของพระองค์ในอนาคต (การเสด็จมาครั้งที่สอง) ซึ่งจะเป็นไปตามแผนการไถ่บาปที่สมบูรณ์ของพระองค์ในการนำเราไปสู่ชีวิตแห่งความสุขนิรันดร์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน      
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 40:1-5, 9-11) พระเจ้าทรงใช้ประกาศกอิสยาห์บอกเราเรื่องที่ชาวอิสราเอลได้พากันอพยพกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนคำหลังจากการเป็นทาสอยู่ที่เมืองบาบิโลนเป็นเวลานาน อิสยาห์ให้พวกเขามั่นใจว่าต่อนี้ไปพระเจ้าจะดูแลพวกเขาดุจดังคนเลี้ยงแกะที่เอาใจใส่ลูกแกะทุกตัวอย่างดี โดยขอให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่

    2.บทสดุดี (สดด. 85) บรรยายถึงความหมายของคำว่าสันติสุขที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้กลับบ้านพร้อมกับพระเจ้า

    3.บทอ่านที่สอง (2ปต. 3:8-14) นักบุญเปโตรได้เชิญชวนเราให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะได้กลับบ้านคือเมืองสวรรค์พร้อมกับพระองค์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ นักบุญเปโตรบอกคนที่สงสัยว่าการนับวันเวลาของพระเจ้านั้นแตกต่างจากเวลาของเรา และพระองค์ทรงมีเหตุผลของพระองค์ในเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

    4.พระวรสาร (มก 1:1-8) นักบุญมาระโกบอกเราว่าเราควรเตรียมตัวรับเสด็จพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ให้เข้ามาในชีวิตของเราในช่วงเวลานี้อย่างไร ท่านยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เทศน์สอน “จงกลับใจ...จงสารภาพบาปของตน และรับพิธีล้างบาป” ท่านยอห์นได้สอนให้ปรับพฤติกรรมเหมือนกับการปรับพื้นถนนหรือทางเดินให้ราบเรียบ

ค.ปฏิบัติ     

    1. เตรียมใจรับเสด็จโดย “ใช้โทษบาป” และ “มีชีวิตใหม่” เราเริ่มด้วยการทบทวนตนเองว่าได้กระทำอะไรผิดพลาดหรือเป็นความผิดบาปมาบ้าง เป็นต้นได้กระทำผิดต่อบุคคลใด ก็ขอให้เราได้ชดเชยความผิดนั้น การการกระทำดีเป็นการชดใช้ หรือ เรายอมลำบาก พลีกรรม อุทิศตน ถวายบุญหรือคุณงามความดีนั้นให้กับบุคคลที่เราได้ผิดต่อเขา และให้เราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตใหม่ ไม่หันไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นอีกต่อไป

    2. “ให้พระเยซูเกิดอยู่ในหัวใจของเรา” ต้อนรับพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในตัวของเรา ให้ใจของเรายึดติดกับพระเยซูตลอดเวลา ให้ใจของเราเป็นเหมือนใจของพระเยซู โดยปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกับที่พระเยซูทรงปฏิบัติกับผู้อื่น คือ อยู่ที่ไหนกับใครก็ทำดีที่นั้น ให้กำลังใจ ให้ความหวัง ให้ความหวัง ให้ความช่วยเหลือ นี้แหละคือการเตรียมฉลองคริสตมาสที่ดีที่สุดของเรา

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์